Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011 - Lớp 1A3
Ngày đăng 06/11/2010 | 12:00 | Lượt xem: 698

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  
LỚP 1A3 - NĂM HỌC 2010 - 2011
STT HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ KIỂM TRA GHI CHÚ
TOÁN TIẾNG VIỆT
Đọc Viết GKI
1 Nguyễn Hải  An 9.75 10 8 9  
2 Vũ Tú  An 10 10 9 9.5  
3 Bùi Phương Anh 10 10 9.5 9.75  
4 Nguyễn Ngọc Phương  Anh 10 10 9 9.5  
5 Trần Phạm Quang  Dương 10 10 7.5 8.75  
6 Đoàn Việt  Dũng 9.5 9 7.5 8.25  
7 Bùi Tiến  Dũng 8.75 10 7 8.5  
8 Phạm Linh  Đan 8.5 10 8 9  
9 Phạm Hương  Giang 10 10 9 9.5  
10 Nguyễn Đức  Hùng 9.5 10 8 9  
11 Vũ Đức  Hùng 9 9 8 8.5  
12 Nguyễn Thanh  Hiền 10 10 8.5 9.25  
13 Vũ Việt  Hưng 9 10 8 9  
14 Nguyễn Thị Mai Hương 10 10 8 9  
15 Đỗ Huy  Hoàng 10 10 8 9  
16 Đặng Quang  Huy 9.5 9.5 8.5 9  
17 Phạm Huy  Khánh 9.75 9 8 8.5  
18 Đinh Hiểu  Linh 9.75 10 9 9.5  
19 Lê Khánh  Linh 9.75 10 8 9  
20 Trần Thùy  Linh 7.5 9 7.5 8.25  
21 Nguyễn Công  Luận 9.75 9 8.5 8.75  
22 Nguyễn Quỳnh Mai 10 10 9 9.5  
23 Lại Quang Nhật  Minh 6.5 8 4 6  
24 Phạm Thị Ngọc  My 9 10 9 9.5  
25 Đỗ Đức Nam 9.75 10 8 9  
26 Bùi Vũ  Phương 10 10 8.5 9.25  
27 Bùi Quốc  Phú 8.5 9.5 8.5 9  
28 Nguyễn Đình Minh  Quang 9.75 10 8.5 9.25  
29 Vũ Minh  Tân 7.25 9.5 7 8.25  
30 Nguyễn Duy  Thành 9.75 10 8 9  
31 Vũ Tuấn Thành 10 10 9 9.5  
32 Nguyễn Lê Phương  Thảo 10 10 8 9  
33 Phạm Thùy  Trang 9 10 9 9.5  
34 Trần Thùy  Trang 9.25 10 9 9.5  
35 Đỗ Minh  Tuấn 10 10 9.5 9.75  
36 Phạm Mạnh  Tuấn 7.75 9.5 8 8.75  
37 Nguyễn Diệu  Vy 8.25 10 8 9  
38 Trần Hạnh  Vy 10 10 8.5 9.25