Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011 - Lớp 1A2
Ngày đăng 06/11/2010 | 12:00 | Lượt xem: 662

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

 

 

 

 

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

LỚP 1A2 - NĂM HỌC 2010 - 2011

STT HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ KIỂM TRA GHI CHÚ
TOÁN TIẾNG VIỆT
Đọc Viết GKI
1 Nguyễn Thị Thái  An 10 10 8 9  
2 Nguyễn Phương  Anh 10 10 9 9.5  
3 Nguyễn Thành Nam  Anh 9.5 9 7 8  
4 Phạm Nguyễn Quỳnh  Anh 9.5 10 9 9.5  
5 Đào Đình  Bình 10 9 9 9  
6 Nguyễn An  Bình 10 10 9 9.5  
7 Tạ Huy  Cường 10 10 10 10  
8 Đặng Thái  Dương 10 10 8 9  
9 Lại Ngọc  Diệp 10 10 8 9  
10 Phạm Đăng  Doanh 9.5 10 9 9.5  
11 Trần Thùy Dung 10 10 9 9.5  
12 Đỗ Trọng  Dũng 9.5 10 9 9.5  
13 Khổng Mạnh  Đức 10 10 9.5 9.75  
14 Phạm Thanh  10 10 9 9.5  
15 Nguyễn Đức Đại  Hải 10 10 8 9  
16 Nguyễn Đức  Hiển 10 9 10 9.5  
17 Nguyễn Hoàng  Huy 9.5 9 8 8.5  
18 Dương Phạm Nhật  Khôi 10 10 9 9.5  
19 La Tuấn  Kiệt 9.5 10 9 9.5  
20 Nguyễn Khánh  Linh 10 10 9 9.5  
21 Nguyễn Vũ Mai  Linh 10 9 9 9  
22 Phạm Hiền  Mai 10 10 10 10  
23 Vũ Thị Phương  Mai 10 10 9 9.5  
24 Nguyễn Hà  Minh 10 10 8 9  
25 Vũ Bình  Minh 10 9.5 8 8.75  
26 Mai Nhật  Nam 10 10 9 9.5  
27 Lê Hoài  Nam 10 10 9 9.5  
28 Nguyễn Thu  Ngân 10 10 9.5 9.75  
29 Đàm Thị Hồng  Ngọc 9 8 8 8  
30 Phạm Thị Thanh  Nhân 10 9 10 9.5  
31 Hoàng Nguyễn Thùy  Nhi 10 8.5 9 8.75  
32 Ứng Thị Phương  Quỳnh 10 9 9 9  
33 Đỗ Thục  Quyên 10 9 9 9  
34 Phạm Hoàng  Sơn 10 10 8 9  
35 Lê Phương  Thảo 10 9 9 9  
36 Trần Hữu  Toàn 9.5 9 7 8  
37 Lương Nguyễn Minh Trang 9.5 10 10 10  
38 Vũ Minh  Trang 10 10 9 9.5  
39 Lương Nhật  Trung 10 10 10 10  
40 Đinh Đình Hải  Việt 9.5 10 10 10  
41 Dương Đức Minh  10 9 8 8.5