Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011 - Lớp 1A1
Ngày đăng 06/11/2010 | 12:00 | Lượt xem: 746

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  
LỚP 1A1 - NĂM HỌC 2010 - 2011
STT HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ KIỂM TRA GHI CHÚ
TOÁN TIẾNG VIỆT
Đọc Viết GKI
1 Đào Đức  Anh 10 8 7.5 7.75  
2 Đỗ Phương  Anh 9.75 7 7 7  
3 Bùi Đức Hồng Anh 10 10 9 9.5  
4 Lê Quỳnh  Anh 10 9 9 9  
5 Nguyễn Ngọc  Anh 9 10 8 9  
6 Trần Quốc Anh 9.75 9 6 7.5  
7 Võ Đức  Anh 10 8 8 8  
8 Trịnh Hoàng  Diệp 10 10 8 9  
9 Bùi Trần Tuấn  Dũng 10 9 7.5 8.25  
10 Bùi Hữu  Đức 8.5 9 8 8.5  
11 Tạ Trung  Đức 10 10 8.5 9.25  
12 Trần Phương Tiến  Đức 9.75 10 8.5 9.25  
13 Nguyễn Ngọc 10 10 9 9.5  
14 Nguyễn Thị Hồng  Hạnh 10 9 7.5 8.25  
15 Nguyễn Thanh Hòa 9.75 9 9 9  
16 Trần Khánh  Huyền 9.75 9 8.5 8.75  
17 Phạm Trung  Kiên 9.5 8 8 8  
18 Đồng Khánh  Linh 10 9 8 8.5  
19 Đoàn Hồng Khánh  Linh 10 10 9 9.5  
20 Phạm Tố Linh 9.75 10 9 9.5  
21 Phạm Trần Phương  Linh 9.75 10 8 9  
22 Bùi Tuấn Minh 9.75 9 7.5 8.25  
23 Trần Hà  My 9.5 10 9 9.5  
24 Vũ Thị Trà  My 10 10 8.5 9.25  
25 Trần Thùy Trang  Nhi 10 9 8.5 8.75  
26 Nguyễn Ngọc Hà Phương 10 10 8.5 9.25  
27 Nguyễn Thị Quỳnh  Phương 10 10 8 9  
28 Lê Công  Phú 9.25 9 6 7.5  
29 Nguyễn Hồng  Phong 8.75 8 7 7.5  
30 Trần Minh  Sơn 9.5 9 5.5 7.25  
31 Dương Anh  Thư 10 9 8 8.5  
32 Hà Thị Thanh  Thảo 8.75 8 7.5 7.75  
33 Nguyễn Huy  Thắng 10 8 8 8  
34 Hà Thị Thanh  Thủy 10 8 6 7  
35 Nguyễn Anh  9.75 8 6 7  
36 Đào Quỳnh  Trang 10 10 9 9.5  
37 Hoàng Hà  Trang 9.75 9 9 9  
38 Phan Linh  Trang 10 10 9.5 9.75  
39 Nguyễn Đức  Trí 10 10 9 9.5  
40 Phạm Thu Hải  Yến 10 9 8.5 8.75