Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kế hoạch tập luyện các câu lạc bộ hè 2010
Ngày đăng 20/06/2010 | 12:00 | Lượt xem: 430

1. Từ ngày 5/7 đến ngày 16/7/2010:

Thứ 2                                      : Khối 1, 4, 5

Thứ 3                                      : Khối 2, 3

Nội dung                               : Xếp hàng ngang, dọc, tập diễu hành.

Thứ 4                                      : Khối 4, 5

Thứ 5                                      : Khối 2, 3

Thứ 6                                      : Khối 1

Nội dung                               : Tập diễu hành

  Chào cờ, hát Quốc ca, Đội ca.

Giáo viên phụ trách: đ/c Yến, Hảo (nhóm âm nhạc)

2. Từ ngày 19/7 đến ngày 27/7/2010:

Thứ 2                                      : Khối 1, 4, 5

Thứ 3                                      : Khối 2, 3

Thứ 4                                      : Khối 1, 4, 5

Thứ 5                                      : Khối 2, 3

Thứ 6                                      : Khối 1                 

Nội dung                               : Tập diễu hành

  Chào cờ, hát Quốc ca, Đội ca.

  Tập thể dục giữa giờ theo nhạc.

Giáo viên phụ trách: đ/c Phượng

3. Từ ngày 28/7 đến ngày 30/7/2010:

                Thứ 4                                      : Kiểm tra khối 4, 5

                Thứ 5                                      : Kiểm tra khối 2, 3

                Thứ 6                                      : Kiểm tra khối 1

                Thành phần                          : BGH + Khối trưởng + Bí thư chi đoàn + TPT + đ/c Yến.

                                                                                                                                       BAN PHỤ TRÁCH