Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kế hoạch kiểm tra khảo sát đầu năm năm học 2012 - 2013
Ngày đăng 24/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 619

I. Lịch kiểm tra

Ngày

Khối

Môn

Thời lượng kiểm tra

Giáo viên coi thi

Ghi chú

Sáng

25/9

5

TV

90 phút

Giáo viên khối 3, 5, GV ngoại khóa

HS khối 3 nghỉ học

Toán

40 phút

Sáng

26/9

2 và 3

TV

90 phút

Giáo viên toàn trường

HS các  khối khác nghỉ học

Toán

40 phút

Chiều

26/9

4

TV

90 phút

Giáo viên khối 1,4, 5 + GV ngoại khóa

HS các khối khác    nghỉ học

Toán

40 phút

 

II. Thời gian biểu

Sáng

Chiều

7h 30' - 8h 30'

HS làm bài môn TV

14h 00' - 15h 00'

 HS làm bài môn TV

8h 30' - 9h 00'

Kiểm tra đọc

15h 00' - 15h 30'

 Kiểm tra đọc

9h 00' - 9h 20'

Thu bài

15h 30' - 15h 50'

 Thu bài

9h 20' - 10h 00'

HS làm bài môn Toán

15h 50' - 16h 30'

 HS làm bài môn Toán

III. Phân công Ban chỉ đạo

Chỉ đạo chung: đ/c Hiệu trưởng

- Chuẩn bị cơ sở vật chất + Dọc phách + vào điểm, tổng hợp: đ/c Thịnh

- Chỉ đạo coi, chấm thi: đ/c Ng.Hoa

* Các thành viên:

- Dọc phách, vào điểm, tổng hợp: Tổ văn phòng + GV Tin học

- Coi, chấm thi: GV trực tiếp giảng dạy.

VI. Hình thức tổ chức

- Coi chéo khối, 2 GV coi/ phòng.

- Chấm bài: Dọc phách, chấm chéo các lớp trong khối.