Trang chủ

Thông tin cá nhân

Lớp 3C8 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 749

TT Họ và tên học sinh Ngày tháng
năm sinh
Nữ Họ tên bố (mẹ) Địa chỉ hiện nay Nghề nghiệp Điện thoại
1 Nguyễn Ngọc Bình An 12/01/2006 Nam Nguyễn Tuấn Linh 5/456 Lạch Tray Nhân viên 0948562588
2 Bùi Ngọc Anh 17/12/2006 Nữ Bùi Quang Hưng 4/14/262 Trần Nguyên Hãn - Lê Chân Kinh doanh 0968242222
3 Nguyễn Hà Trang Anh 13/8/2006 Nữ Trần Mạnh Tùng 4D6 Đồng Quốc Bình Tự do 0936477585
4 Nguyễn Quỳnh Anh 16/12/2006 Nữ Nguyễn Minh Đức 29D46 Đổng Quốc Bình Tự do 0904523468
5 Nguyễn Thị Ngọc Anh 20/3/2006 Nữ Nguyễn Mạnh Hải 18D46  Đổng Quốc Bình Tự do 0912009046
6 Nguyễn Nhật Bách 04/07/2005 Nam Nguyễn Văn Hoà Số 3 khu Truyền hình Nghỉ hưu 01236959577
7 Phạm Trọng Bách 15/12/2006 Nam Phạm Văn Trọng 30/102 Cát bi - Hải An Bác sĩ 0904210087
8 Đoàn Thị Khánh Chi 09/05/2006 Nữ Đoàn Hải Lâm 34B/46 Nam Phát 1 - Đằng Giang Lái xe 0983479742
9 Lê Quỳnh Chi 30/10/2006 Nữ Lê Huy Vượng 110/231 An Khê - Đằng Lâm Nhân viên 0902930568
10 Nguyễn Kim Chi 07/01/2006 Nữ Nguyễn Thế Khoa 12 dãy 13 gian - ĐQB Nhà báo- phóng viên báo ANHP 0989092919
11 Nguyễn Ngọc Diệp 7/1/2006 nữ Nguyễn Thế Khoa 12 dãy 13 gian - ĐQB Nhà báo- phóng viên báo ANHP 0985670842 mẹ
12 Đinh Phương Diệp 22/02/2006 Nữ Đinh Hữu Hưng 35D48 Đổng Quốc Bình Quản đốc 0982240155
13 Võ Hồng Duy 28/01/2006 Nam Võ Mai Hồng 6D72 Nam pHát 1 - Đằng Giang Kiểm soát viên 0904335433
14 Bùi Hữu Anh Đức 23/02/2006 Nam Bùi Hữu Luân 15 Lô 4 Quán Nam - KDương - LC Thủy thủ 01695726479
15 Phạm Hoài Đức 14/01/2006 Nam Phạm hoài Thanh 71 S Lô 1 - Quán Nam  - Lê Chân Công chức 0982027576
16 Nguyễn Ngân Giang 01/11/2006 Nữ Nguyễn Đức Quỳnh 29/139 Ngô Gia Tự - Đằng Lâm Kĩ sư  
17 Hoàng Mạnh Hùng 16/05/2006 Nam Hoàng Tiến Dũng 8/81 Ngô Gia Tự Đằng Lâm - Hải An Tự do mẹ 0974555897
18 Phạm Quang Hưng 22/05/2006 Nam Phạm Văn Hải 48A/276 Lạch Tray - Ngô Quỳên Công nhân 0983879619
19 Bùi Mai Hương 26/06/2006 Nữ Bùi Duy Đô 52A lô 7 Quán Nam - Lê Chân Kinh doanh 0989061289
20 Đoàn Nguyệt Hương 24/11/2006 Nữ Đoàn Hải Thạch 1D66 Lạch Tray 0 Đằng Giang Kinh doanh 0976225555
21 Lương Gia Huy 29/10/2006 Nam Lương Duy Hoàng 1/887 Ngô Gia Tự - Đằng Hải` Kĩ sư 0904241876
22 Nguyễn Minh Huy 31/12/2006 Nam Nguyễn Văn Duy 55 Nam Phát 1  - Đằng Giang Giảng viên 0912295889
23 Lại Phương Linh 16/06/2006 Nữ Lại Duy Phương 220 Nguyễn Bỉnh Khiêm - ĐG Cán bộ 0983282690
24 Mai Khánh Linh 10/08/2006 Nữ Mai Tuấn Anh 175A/193 Văn Cao - Đằng Lâm Kinh doanh 0914026388
25 Vũ Khánh Linh 15/04/2006 Nữ Vũ Văn Đoàn 13/108 Nguyễn Văn Linh Bộ đội 0912841638
26 Lê Đặng Huyền Mai 08/11/2006 Nữ Lê Văn Hà D305 Chung cư - Cát Bi Kĩ sư 0914552617
27 Phạm Trần Hoàng Mai 13/12/2006 Nữ Phạm Văn Tuấn 19A/253/292 Hào Khê - Kênh Dương Nhân viên 0988963369
28 Phạm Phú Minh 24/04/2006 Nam Phạm Duy Đạt 67 Nam Phát 2 - Đằng Giang Giáo viên 01225337468
29 Vũ Ngọc Hà My 16/04/2006 Nữ Vũ Hữu Thành 2/32/193 Văn Cao - Đằng Giang Bác sĩ 0912607872
30 Vũ Thị Huyền My 17/05/2006 Nữ Vũ Toàn Thịnh 10/792 Thiên Lôi - Lê Chân Tự do mẹ 01288459669
31 Nguyễn HảI Nam 28/07/2006 Nam Nguyễn Khánh Dư 1 tổ 8 - ĐẰng Giang Nhân viên 0913575581
32 Phạm Trọng Nghĩa 15/01/2006 Nam Phạm Đức Thái 11/120 Ngô Gia Tự - Cát Bi Lái tàu 0947306434
33 Nguyễn Đức Nhân 03/09/2006 Nam Nguyễn Đức Tân 8D5 Đổng Quốc Bình Phó giám đốc 0912875987
34 Đặng Quỳnh Phương 01/01/2006 Nữ Đặng Khoa 337 Lũng Đông - Đằng Hải - Hải An Kĩ sư 912252889
35 Đoàn Anh Quân 07/11/2006 Nam Đoàn Thanh Long 5/212 Đông Chính - An Đà - ĐG Xây dựng 0903464933
36 Tạ Sang Sang 10/08/2006 Nữ Tạ Đức Thịnh 63 D3 Đổng Quốc Bình Cắt tóc 01993428886
37 Phạm Phương Thảo 09/01/2006 Nữ Phạm Ngọc Thanh 20/263 Nam Phát 2 - Đằng Giang Công an 0916412188
38 Vũ Phương Trang 12/10/2006 Nữ Vũ Hồng Phương 5/29/24/263 Lạch Tray - ĐẰng Lâm Kinh doanh 0914279536
39 Nguyễn Ngọc Tú Uyên 24/06/2006 Nữ Nguyễn Đình Tuấn 330 Văn Cao - Đằng Lâm Công nhân 0915637686
40 Đặng Hoàng Đan Vy 30/4/2006 nữ Đặng Văn Toàn 68 nam Phap 1ĐG, HP Kinh doanh mẹ01258858858
41 Nguyễn Thị HảI Yến 27/09/2006 Nữ Nguyễn Hữu Hùng 40 - Đằng Giang Giáo viên 0904350125