Trang chủ

Thông tin cá nhân

Lớp 2B8 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 718

TT Họ và tên học sinh Ngày tháng
năm sinh
Nữ Nơi sinh Họ tên bố (mẹ) Địa chỉ hiện nay Nghề nghiệp Điện thoại
1 Ngô Mậu Hiệp An 27/10/2007 Nam   Ngô Mậu Quân 14 D36 Đồng Quốc Bình Bộ đội 1666752033
2 Nguyễn Ngọc Mỹ Anh 5/3/2007 Nữ   Nguyễn Ngọc Nhiên 28/29/292 Lạch Tray- Kênh Dương- LC Kỹ sư 01688682590
3 Nguyễn Thế Anh 20/8/2007 Nam   Nguyễn Thế Khánh 72/302 Văn Cao- Đằng Lâm- Hải An Nhân viên 904419822
4 Bùi Hữu Việt Anh 21/9/2007 Nam   Bùi Hữu Việt 416 Lạch Tray- Đằng Giang- Ngô Quyền Kinh doanh 915119888
5 Đỗ Nguyễn Hùng Anh 13/9/2007 Nam   Đỗ Văn Hùng 6 Sân Đúc- Đồng Quốc Bình Thuyền viên 982780814
6 Trần Ngọc Tú Anh 15/9/2007 Nữ   Trần Mạnh Tú 1/55 lô 2 Quán nam- Kênh Dương- LC Kỹ sư 913262175
7 Vũ Nguyễn Phương Anh 29/6/2007 Nữ   Vũ Đình Nhiên 282/292 Lạch Tray- Hào Khê- K.D- LC Công an 912412770
8 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 11/1/2007 Nữ   Nguyễn Quang Hinh 15/182 Văn Cao- Đằng Giang Lái xe 1263852230
9 Nguyễn Hữu Nhật Anh 28/1/2007 Nam   Nguyễn Hữu Quân Tổ 3 Xóm Trung- Đằng Giang Bộ đội 0977384492
10 Nguyễn Ngọc Ánh 4/6/2007 Nữ   Nguyễn Quang Hưng 3/263 Lạch Tray- Đằng Giang Kỹ sư 989566236
11 Hoàng Gia Bách 8/11/2007 Nam   Hoàng Văn Bảo ngõ 254 Văn Cao- Đằng Lâm- Hải An Bộ đội 0982978189
12 Phạm Diệp Chi 27/1/2007 Nữ   Phạm Bá Hà 35/193 Văn Cao - Đằng Giang Công nhân 01647854988
13 Phan Đăng Duy 18/12/2007 Nam   Vũ Hồng Thủy 31/292 Lạch Tray- Kênh Dương- LC Công nhân 1697745689
14 Đặng Thừa Đạt 28/8/2007 Nam   Đặng Thừa Đảo 16 tổ 2 Xóm Trung- Đằng Giang Tự do 1664390014
15 Lê Thị Hương Giang 22/9/2007 Nữ   Lê Văn Dũng 23 Xóm 1 Đằng Giang Công nhân 0904623630
16 Mai Thị Nam Giang 9/8/2007 Nữ   Mai Sinh Thảo 510 Miếu Hai Xã- Dư Hàng Kênh- LC Kỹ sư 902233722
17 Đào Phạm Huyền Hà 21/10/2007 Nữ   Đào Trọng Hiếu 8/19/384 Lạch Tray- Đàng Giang Viên chức 904922599
18 Mạc Trương Thái Hà 5/6/2007 Nữ   Mạc Đinh Nguyên 323 Phạm Văn Đồng- Hải thành- D. K Bưu điện 915309486
19 Vũ Thái  Hân 8/8/2007 Nữ   Vũ Văn Miêng 10/231 Văn Cao- Đằng Lâm Kỹ sư 01663252175
20 Nguyễn Gia Hân 8/3/2007 Nữ   Nguyễn Thanh Tùng 28/51 Nguyễn Bình Khiêm- Lạch tray Buôn bán 01647902827
21 Lê Trung Hiếu 30/7/2007 Nam   Lê Quang Dũng 35/42Nguyễnn Văn Linh- Dư HKênh- LC Kỹ sư 936513434
22 Nguyễn Trung Hiếu  5/2/2007 Nam   Nguyễn Văn Đạo  Số 30 ngõ 231 A Văn Cao Lái xe 1666366544
23 Trần Khải Hưng 2/8/2007 Nam   Trần Quang Khải 12B D58 Đồng Quốc Bình Công nhân 0912238961
24 Phạm Nguyễn Gia Khánh 7/2/2007 Nam   Phạm Anh Tuấn 108 Quán Nam- Kênh Dương LC Công chức 982050782
25 Ngô An Khánh 20/10/2007 Nữ   Ngô Hồng Mạnh 2/256 Hào Khê- Kênh Dương- LC Nhân viên 0989418618
26 Nguyễn Tùng Lâm 22/11/2007 Nam   Nguyễn Văn Lũy 38C/32/193 Văn cao- Đằng Giang Nuôi trồng thủy sản 0914510312
27 Nguyễn Pha Lê 5/8/2007 Nữ   Nguyễn Đại Dương 32/263 Nam Pháp 2- Đằng Giang0 Tự do 0914159540
28 Hoàng Khánh Linh 30/8/2007 Nữ   Hoàng Đình Công 2/16/254 Văn cao- Đằng Giang Viên chức 0912790746
29 Phạm Đức Mạnh 18/1/2007 Nam   Phạm Văn Truyện 14C Dãy 13 gian- ĐQB Công nhân 1262447059
30 Trần Hoàng Minh 9/7/2007 Nam   Trần Văn Quang 19/4/241 Lạch Tray- Đằng Giang Kỹ sư 0902130966
31 Đoàn Bảo Minh 19/6/2007 Nam   Đoàn Đình Thư 221C lạch Tray- ĐQB Công nhân 914727214
32 Nguyễn Bình Minh 29/10/2007 Nam   Nguyễn Văn Sáng 9/40/139 Ngô Gia Tự- Đằng Lâm Cán bộ 0936619904
33 Đỗ Hà My 3/12/2007 Nữ   Đỗ Văn Hùng 24 Khu truyền hình- Kênh Dương- LC Nhân viên 934338205
34 Ngô Minh Ngọc 29/4/2007 Nữ   Ngô Quốc Cường 26/213 Lạch Tray- ĐQB Kỹ sư 914827088
35 Nguyễn Bảo Ngọc 19/9/2007 Nữ   Nguyễn Tiến Sỹ 16/76/384 Lạch Tray- Đằng Giang- NQ Cán bộ 0903285972
36 Phạm Vũ Linh Nhi 9/7/2007 Nữ   Phạm Văn Vinh 21/333B/333 Văn Cao- Đằng Lâm Nhân viên 0919131750
37 Phạm Đức Sơn 3/5/2007 Nam   Phạm Cao Nguyên 6/66 Nam Pháp 1- Đằng Giang Tự do 943180161
38 Nguyễn Hồng Sơn 30/1/2007 Nam   Nguyễn Hồng Châm 20 Nam Pháp 1- Đằng Giang Bộ đội 904547169
39 Mai Hoàng Thanh 19/10/2007 Nam   Mai Xuân Hương 26 Thiên Lôi- Đằng Giang Giáo viên 972478989
40 Phạm Phương Thảo 18/6/2007 Nữ   Phạm Duy Cường 25D/67 Ngô Gia Tự- Đằng Lâm Cán bộ 0913064834
41 Nguyễn Hoàng Ngọc Thư 21/6/2007 Nữ   Nguyễn Quốc Hoàn 16/76/384 Lạch Tray- Đằng Giang- NQ Tự do 902214534
42 Nguyễn Minh Tuyết 18/9/2007 Nữ   Nguyễn Văn Cường 10/238 Hào Khê- Kênh Dương- LC Kỹ sư 984168789
43 Trần Thảo Vi 30/6/2007 Nữ   Trần Thanh Bình 5/705 Thiên Lôi- Vĩnh Niệm- LC Máy trưởng 1682565676
44 Vũ Ngân Hà 27/4/2014 Nữ   Vũ Duy Đức Số 29/231 Văn Cao Công an 0913064834
45 Nguyễn Vân Chi 7/12/2007 Nữ   Nguyễn Quyết Thắng 36D1 Đồng Quốc Bình Giảng Viên 0936068984
46 Hoa Minh Thư 17/12/2007 Nữ   Hoa Đăng Bẩy 5 tổ 11 An Trang - An Đồng  Kỹ sư máy 983167083
47 Nguyễn Minh Tuấn 29/11/2007 Nam   Nguyễn Xuân Hải Số 720 A Thiên Lôi - Lê Chân Kỹ sư  984144568