Trang chủ

Thông tin cá nhân

Lớp 2B6 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 705

TT Họ và tên học sinh Ngày tháng
năm sinh
Nữ Nơi sinh Họ tên bố (mẹ) Địa chỉ hiện nay Nghề nghiệp Điện thoại
1 Nguyễn Đức Anh 11/9/2007     Nguyễn Duy Chín Số 3D9 Đồng Quốc Bình Tự do 0986085941
2 Bùi Diệp Anh 23/10/2007 x   Bùi Văn Long Số 96 Lạch Tray   01238181004
3 Lê Tuấn Anh 11/12/2007     Lê Văn Thiết 20D54 Đồng Quốc Bình   01668666726
4 Phí Thị Minh Anh 20/9/2007 x   Phí Quốc Thành Số 5/77 Nguyễn Bình-ĐQB Công nhân 0904633134
5 Phạm Việt Anh 24/5/2007     Phạm Minh Đức Số 2A-Đ15 Đồng Quốc Bình Kĩ sư 0912234672
6 Trọng Lê Ngọc Anh 11/2/2007 x   Trọng Đình Hà Nam Pháp I - Đằng Giang  Tự do 0934273720
7 Vũ Quốc Bảo 24/9/2007     Vũ Quốc Toàn Số 12D22 Đồng Quốc Bình Tù do 01659259042
8 Nguyễn Vũ Đại Dương 24/9/2007     Nguyễn Phi Long Số 12D9 Đồng Quốc Bình Bác sĩ 0979800118
9 Nguyễn Anh Đức 16/9/2007     Nguyễn Lê Nguyên Số 3/209C Đồng Quốc Bình Công nhân 0983969675
10 Vũ Trường Giang 28/10/2007     Vũ Đức Anh Số 26D33 Đồng Quốc Bình Chuyên viên 0934363233
11 Nguyễn Thị Hương Giang 15/1/2007 x   Nguyễn Hoàng Thắng Số 25D5 Đồng Quốc Bình Chuyên viên 0912498925
12 Bùi Tiến Hải 10/9/2007     Bùi Thanh Bình Số 20CT1-D6 Đồng Quốc Bình Kinh doanh 0936027879
13 Trần Duy Hưng 27/11/2007     Trần Việt Hùng Số 1 Lô Đ5 Đồng Quốc Bình Kế toán 0912234118
14 Vũ Thanh Ngọc Khánh 15/1/2007 x   Vũ Quang Tuấn Số 15/29 Đồng Quốc Bình Tù do 0904337002
15 Nguyễn Duy Khánh 2/9/2007     Nguyễn Thế Dũng Số 6D9 Đồng Quốc Bình Công nhân 01276491919
16 Bùi Nam Khánh 22/3/2007     Bùi Quốc An Số 36D19 Đồng Quốc Bình   0912009010
17 Hoàng Ngọc Khuê 1/3/2007 x   Hoàng Xuân Tứ Số 102 đường Bạch Đằng-Hồng Bàng   0969668339
18 Võ Hồng Phương Linh 21/10/2007 x   Võ Thế Hùng Số 7D17 Đồng Quốc Bình Tù do  
19 Nguyễn Đức Long 20/8/2007     Nguyễn Quang Đức Số 6 TT ngân hàng- Đồng Quốc Bình Tù do 0983737438
20 Vũ Hoàng Long 3/10/2007     Vũ Ngọc Thanh Số 36D54 Đồng Quốc Bình   Kh«ng cã
21 Nguyễn Thị Tuyết Mai 11/8/2007 x   Nguyễn Tiến Mạnh Số 15D25 Đồng Quốc Bình Lái xe 0904858418
22 Nguyễn Đức Mạnh 4/6/2006     NguyÔn §øc Hïng Số 3D13 Đồng Quốc Bình Buôn bán 01282070044
23 Đỗ Giang Minh 24/5/2007     Đỗ Giang Hải Số 15D21 Đồng Quốc Bình   0979710989
24 Đào Gia Minh 27/5/2007     Đào Đức Kiên Số 28D13 Đồng Quốc Bình Công an 0903228957
25 Vũ Thị Thúy Ngân 30/10/2007 x   Nguyễn Văn Thạo 28/10/83 Đồng Quốc Bình Kinh doanh 01665686879
26 Phan Khánh Ngọc 9/12/2007 x   Phan Văn Hà Số 1D28 Đồng Quốc Bình Tù do 0979678969
27 Trần Khánh Nguyên 10/12/2007 x   Trần Anh Tuấn Số 1B/24 Đồng Quốc Bình Kế toán 0912403103
28 Nguyễn Đức Khôi Nguyên 21/9/2007     Nguyễn Đức Lưu Số 10/D18 Đồng Quốc Bình Tù do 0913021142
29 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 15/9/2007 x   Nguyễn Ngọc Tuyên Số 102 Nam Pháp2- Đằng Giang Tù do  
30 Nguyễn Trần Phong  24/9/2007     Nguyễn Văn Kiên Số 15D6,CT1 Đồng Quốc Bình Tù do 0934346556
31 Trần Đức Phong 17/10/2007     Trần Đức Nam Số 7/56 Đồng Quốc Bình Công nhân 0904200284
32 Vũ Mai Phương 6/2/2007 x   Vũ Văn Chung Số 31D37 Đồng Quốc Bình Công nhân 0944668868
33 Phan Thu Phương 27/4/2007 x   Phan Văn Nam Số 25D39 Đồng Quốc Bình May mặc 0976386751
34 Bùi Phùng Tú Quyên 15/11/2007 x   Phùng Quang Cường Số 2D13 Đồng Quốc Bình Nghỉ hưu  
35 Nguyễn Lê Mạnh Thái 20/2/2007     Nguyễn Mạnh Hiệp Số 4/209 Đồng Quốc Bình Tù do 0934504922
36 Nguyễn Thị Phương Thanh 10/9/2007 x   Nguyễn Huy Thái  Đồng Giang Tù do 0982843696
37 Văn Minh Thịnh 12/9/2007     Văn Minh Hưng Số 63D5 Đồng Quốc Bình Tù do 0914431380
38 Lưu Anh Thư 28/4/2007 x   Lưu Đình Chiến Số 7D16 Đồng Quốc Bình Kiĩ sư 0906160278
39 Tô Đình Thủy 25/4/2007     Tô Mạnh Hùng Số 5/3D50 Đồng Quốc Bình    
40 Đặng Sơn Tùng 14/9/2007     Đặng Phúc Sơn Số 1D2 Đồng Quốc Bình Tự do  
41 Trần Tuấn Việt 14/5/2007     Trần Danh Tuyên Số 53D3 Đồng Quốc Bình   0919219073
42 Hoàng Mai Minh Vương 20/3/2007     Hoàng Mai Anh Số 14/92/263 Lạch Tray Kinh doanh 0918370598
43 Đoàn Thảo Vy 17/9/2007 x   Đoàn Trọng Thành Số 2 TT Thủy Sản- Đồng Quốc Bình Công nhân 0946580058