Trang chủ

Thông tin cá nhân

Kết quả học tập học kỳ I, lớp 1A1 ( năm học 2012 – 2013 )
Ngày đăng 05/01/2013 | 12:00 | Lượt xem: 602

STT                     HỌ VÀ TÊN                                 ĐIỂM
                           Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 Nguyễn Trọng Đức Anh 5.5 3 8.5 9 9 10
2 Đặng Phương Anh 6 4 10 9.5 10 10
3 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh 5.5 4 9.5 9.5 10 10
4 Phạm Ngọc Anh 6 4 10 9 10 10
5 Phạm Thị Minh Anh 6 4 10 10 10 10
6 Phạm Trang Anh 6 4 10 9.5 10 9.5
7 Phạm Trung Anh 5.5 4 9.5 9 9 9.5
8 Nguyễn Vương Bình 6 4 10 8.5 9 10
9 Bùi Phương Dung 6 4 10 9 10 10
10 Đoàn Thế Đức 2 4 6 5 6 9
11 Hoàng Trường Giang 6 4 10 9.5 10 10
12 Trần Ngân 6 4 10 9 10 9
13 Hoàng Đình Hiếu 6 3 9 9 9 10
14 Trần Trung Hiếu 6 4 10 8 9 10
15 Đào Hoàng Khánh Huyền 6 4 10 10 10 9.5
16 Phạm Quốc  Hưng 6 4 10 10 10 10
17 Nguyễn Thu Hường 6 4 10 10 10 10
18 Trần Khái Khang 6 4 10 8 9 10
19 Nguyễn Tùng Lâm 6 4 10 8 9 10
20 Bùi Hoàng Diệu Linh 6 3 9 9.5 9 10
21 Nguyễn Hiếu Linh 5 1.5 6.5 9 8 9
22 Nguyễn Khánh Linh 4.5 3.5 8 9 9 9.5
23 Phan Hà Linh 6 4 10 8.5 9 10
24 Nguyễn Thùy  Linh            
25 Cao Ngọc Bông Mai 5 3.75 8.75 9 9 9
26 Ngô Như Mai 6 4 10 9 10 10
27 Tống Minh 6 4 10 9 10 10
28 Nguyễn Vũ Hải Nam 6 4 10 9 10 10
29 Vũ Tuyết Ngân 5.5 4 9.5 9 9 9
30 Đồng Minh Ngọc 5.5 4 9.5 9 9 8.75
31 Hoàng Thị Bích Ngọc 6 4 10 9 10 10
32 Nguyễn Đoàn Yến Ngọc 6 2 8 8.5 8 10
33 Phạm Yến Nhi 5.5 3 8.5 7.5 8 10
34 Phạm Đức Phú 6 2 8 9 9 10
35 Hoàng Minh Quân 5 3 8 7.5 8 10
36 Nguyễn Vi Thảo 5.5 4 9.5 10 10 10
37 Vũ Quốc Thiện 6 4 10 9.5 10 9.5
38 Đồng Nhật Thư 6 4 10 9.5 10 9.75
39 Ngô Hiền Trang 6 4 10 9 10 10
40 Hàn Khải Anh Tuyết 6 3 9 9.5 9 9.5