Trang chủ

Thông tin cá nhân

Kết quả kiểm tra giữa học kỳ I, lớp 1A2 ( năm học 2012 – 2013 )
Ngày đăng 16/11/2012 | 12:00 | Lượt xem: 790

STT Họ và tên Điểm Ghi chú
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Viết TV
1 Nguyễn Thị Hoài An 10 10 10 10  
2 Faicova Tú  Anh 10 9.5 10 10  
3 Hoàng Hải Anh 9 9.5 9 10  
4 Nguyễn Nam Anh 10 8 9 9  
5 Phạm Ngọc Anh 10 8.5 9 8  
6 Lê Hải Anh 9 9 9 9  
7 Cao Trần Diệu Anh 8 9 9 10  
8 Nguyễn Hà Anh 9 9.5 9 9.25  
9 Đỗ Thị Ngọc Anh 10 9.5 10 9.5  
10 Nguyễn Hoàng Gia Bách 8 9.5 9 9.5  
11 Vũ Mạnh Cường 9 7 8 10  
12 Phạm Đức Cường 10 9.5 10 9.5  
13 Phan Tiến Dũng 10 9 9 9.5  
14 Đào Đình Duy 9 8.5 9 9.5  
15 Phạm Trường Giang 10 8.5 9 10  
16 Cao Hoàng  10 9.5 10 10  
17 Nguyễn Thị Minh Hằng 9 9 9 9.5  
18 Trần Trung Hiếu 9 9 9 10  
19 Phạm Minh Hiếu 9 9 9 10  
20 Trần Đức Hoàn 8 9 9 9.5  
21 Phạm Việt Hoàng 8 8 8 9.25  
22 Lê Khánh Huyền 9 9.5 9 9  
23 Phạm Minh Khôi 10 9.5 10 9.5  
24 Nguyễn Hoàng Gia Lâm 10 8 9 9.5  
25 Vũ Tùng Lâm 10 9.5 10 9.5  
26 Vũ Bách Lâm 10 10 10 9  
27 Đỗ Bảo Liên 10 9.5 10 10  
28 Phạm Thị Thảo Linh 10 10 10 10  
29 Vũ Khánh Linh 10 10 10 9.5  
30 Phạm Khánh Linh 9 10 10 9.5  
31 Bùi Khánh Linh 10 9 9 9.5  
32 Nguyễn Thị Hương Ly 8 9 9 9  
33 Vũ Khang Minh 9 9 9 10  
34 Nguyễn Ngọc Thảo My 9 9.5 9 9.5  
35 Phạm Hoàng Nam 10 9 9 10  
36 Vũ Minh Nghĩa 10 8.5 9 9.5  
37 Phan Thanh Hải Ngọc 10 10 10 10  
38 Đặng Cao Huyền Nhi 9 9.5 9 10  
39 Trịnh Xuân  Nhi 9 10 10 8  
40 Đặng Đức Lê Phương 10 9.5 10 9.5  
41 Phạm Xuân Thái 10 9.5 10 10  
42 Bùi Hà Thảo 10 9.5 10 10  
43 Hoàng Thu Trang 10 10 10 10  
44 Lê Vũ Thùy Trang 9 9 9 10  
45 Quách Thanh Tuấn 10 9.5 10 9.5  
46 Lương Thế Vinh 9 9.5 9 10