Trang chủ

Thế giới muôn màu

Bài thơ chúc Tết
Ngày đăng 10/02/2015 | 12:00 | Lượt xem: 791

CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong

                                                   TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
                                                   XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
                                                   VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
                                                   SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
                                                   NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
                                                   Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong

 

Người sưu tầm

Nguyễn Thị Hương