Trang chủ

Ngành pháp luật

"Ngày pháp luật" tháng 10: Quyết định về thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập đối với ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015

Ngày đăng 01/10/2012 | 12:00 | Lượt xem: 855
Số văn bản 37 Ký hiệu 37/2012/QĐ-TTg Ngày ban hành 07/09/2012 Người ký Nguyễn...

"Ngày pháp luật " tháng 9: Luật giao thông đường bộ

Ngày đăng 18/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 900
Số văn bản 23 Ký hiệu 23/2008/QH12 Ngày ban hành 13/11/2008 Người ký Nguyễn...

"Ngày pháp luật" tháng 7: Luật phổ biến giáo dục, pháp luật

Ngày đăng 21/07/2012 | 12:00 | Lượt xem: 924
Số văn bản 14 Ký hiệu 14/2012/QH13 Ngày ban hành 20/6/2012 Người ký Nguyễn...

"Ngày pháp luật" tháng 6: Luật phòng chống tác hại của thuốc lá

Ngày đăng 14/06/2012 | 12:00 | Lượt xem: 963
Số văn bản 09 Ký hiệu 09/2012/QH13 Ngày ban hành 18/6/2012 Người ký ...

"Ngày pháp luật tháng 12" - Luật Viên chức

Ngày đăng 26/03/2012 | 12:00 | Lượt xem: 924
Số văn bản 58 Ký hiệu 58/2010/QH12 Ngày ban hành 15/11/2010 Người ký ...

'Ngày pháp luật' tháng 3: Luật thanh niên

Ngày đăng 22/03/2012 | 12:00 | Lượt xem: 806
Số văn bản 53 Ký hiệu 53/2005/QH11 Ngày ban hành 29/11/2005 Người ký Nguyễn...

"Ngày pháp luật tháng 11" - Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004

Ngày đăng 01/11/2011 | 12:00 | Lượt xem: 803
Số văn bản 25 Ký hiệu 2004/QH11 Ngày ban hành 24/06/2004 Người ký Nguyễn Văn...

"Ngày Pháp luật tháng 10" - Luật Phòng chống ma túy năm 2000

Ngày đăng 03/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 820
Số văn bản 23 Ký hiệu 2000/QH10 Ngày ban hành 09/12/2000 Người ký Nông Đức...

"Ngày Pháp luật tháng 9" - Điều lệ trường tiểu học

Ngày đăng 05/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 838
Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 41/2010/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành:...