Trang chủ

Lịch và kết quả thi

Lịch kiểm tra cuối học kì 2 - năm học 2010 - 2011
Ngày đăng 09/05/2011 | 12:00 | Lượt xem: 528

Thời gian

Khối

Môn kiểm tra

Thời lượng kiểm tra

GV coi thi

Sáng 11/5

5

Toán;

Tiếng Việt;

Tiếng Anh

Tiếng Anh: 40 phút

Toán         : 40 phút

GV khối 1, 2, 5 và Tổ ngoại khóa

Chiều 11/5

Tiếng Việt: 90 phút

Sáng 12/5

3 + 4

Toán;

Tiếng Việt; Tiếng Anh

Tiếng Anh: 40 phút

Toán         : 40 phút

GV 3, 4, 5 và Tổ ngoại khóa

Chiều 12/5

Tiếng Việt: 90 phút

Sáng 13/5

1 + 2

Toán;

Tiếng Việt;

Toán: 40 phút

Tiếng Việt 2: 90phút

Tiếng Việt 1: 90 phút

GV 1, 2, 3, 4, 5