Trang chủ

Lịch và kết quả thi

Lịch thi giữa học kì II năm học 2010 - 2011
Ngày đăng 27/03/2011 | 12:00 | Lượt xem: 489

Ngày

Khối

Môn

Tính giờ

Giáo viên coi thi

Sáng

30/3

5

Toán

7h30 - 8h10

Giáo viên khối 3, 4, NK

Tiếng Việt

8h30-9h30

Chiều

30/3

1+2

Toán

14h00-14h40

Giáo viên khối 1, 2, 5, NK

Tiếng Việt

15h30-16h10

Sáng

30/3

3

Toán

7h30 - 8h10

Giáo viên khối 4, NK

Tiếng Việt

8h30-9h30

Chiều

30/3

4

Toán

7h30 - 8h10

Giáo viên khối 3, NK

Tiếng Việt

8h30-9h30