Trang chủ

Lịch và kết quả thi

Lịch kiểm tra học kì I năm học 2010 - 2011
Ngày đăng 22/12/2010 | 12:00 | Lượt xem: 515

1. Ngày 28 tháng 12 năm 2010: Lớp 5 kiểm tra

a.     Buổi sáng:

Thời gian

Môn thi

7 giờ 30 phút ® 8 giờ 10 phút

Tiếng Anh lớp 5.

8 giờ 10 phút ® 8 giờ 40 phút

Thu bài, triển khai môn tiếp theo.

8 giờ 40 phút  ® 9 giờ 20 phút

Toán lớp 5.

 

 

b.     Buổi chiều

Thời gian

Môn thi

14 giờ  ® 15 giờ

Tiếng Việt lớp 5 ( phần thi đọc hiểu + Viết ).

15 giờ ® 15 giờ 15 phút

Thu bài đọc hiểu + bài viết.

15 giờ 15 phút

Tiếng Việt lớp 5 ( phần thi đọc thành tiếng ).

2. Ngày 29 tháng 12 năm 2010: Lớp 3 và 4 kiểm tra.

a. Buổi sáng:

Thời gian

Môn thi

7 giờ 30 phút ® 8 giờ 10 phút

Tiếng Anh lớp 3 và 4.

8 giờ 10 phút ® 8 giờ 40 phút

Thu bài, triển khai môn tiếp theo.

8 giờ 40 phút  ® 9 giờ 20 phút

Toán lớp 3 và 4.

b. Buổi chiều

Thời gian

Môn thi

14 giờ  ® 15 giờ

Tiếng Việt lớp 3 và 4 ( phần thi đọc hiểu + Viết ).

15 giờ ® 15 giờ 15 phút

Thu bài đọc hiểu + bài viết.  ( lớp 3 và lớp 4 )

15 giờ 15 phút

Tiếng Việt lớp 3 và 4 ( phần thi đọc thành tiếng ).

3. Ngày 30 tháng 12 năm 2010: Lớp 1 và 2 kiểm tra

Thời gian

Môn thi

7 giờ 30 phút ® 8 giờ 10 phút

Toán lớp 1 và 2.

8 giờ 10 phút ® 8 giờ 40 phút

Thu bài, triển khai môn tiếp theo.

8 giờ 40 phút® 9 giờ 40 phút

Tiếng Việt lớp 2 ( phần thi đọc hiểu + Viết ).

Tiếng Việt lớp 1 ( đọc và viết ).

9 giờ 40 phút ® 9 giờ 45phút

Thu bài đọc hiểu + bài viết.  ( lớp 2 ) và thu bài TV lớp 1.

9 giờ 45phút

Tiếng Việt lớp 2 ( phần thi đọc thành tiếng ).