Trang chủ

Lịch và kết quả thi

Lịch kiểm tra khảo sát đầu năm học 2010 - 2011
Ngày đăng 21/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 511

 Thứ

             Ngày

Khối

Môn

Thời gian làm bài

Sáng 23/9

Khối 5

Tiếng Việt

Toán

60 phút (7h30' - 8h30')

40 phút (9h - 9h 40')

Sáng 24/9

Khối 2 + 3C1,3C5, 3C6

Tiếng Việt

Toán

60 phút (7h30' - 8h30')

40 phút (9h - 9h 40')

Chiều 24/9

Khối 4 + 3C2, 3C3, 3C4

Tiếng Việt

Toán

60 phút (13h30' - 14h30')

40 phút (15h - 15h 40')