Trang chủ

Lịch và kết quả thi

Kết quả thi viết chữ đẹp cấp Quận
Ngày đăng 06/03/2010 | 12:00 | Lượt xem: 571

Khối 1:

STT

SDB

HỌ VÀ TÊN

 

NĂM SINH

ĐƠN VỊ

ĐIỂM

TỔNG

XẾP GIẢI

BÀI 1

BÀI 2

1

45

Trần Hải

Ngọc 

1/7/2003

LHP

5.75

8

13.75

 

2

3

Phạm Thị Việt

Anh

13/01/2003

LHP

7

6

13

 

3

13

Trần Thủy

Châu

12/10/2003

LHP

7

6

13

 

4

36

Trần Thùy

Linh

10/7/2003

LHP

7

6

13

 

5

4

Đỗ Ngọc

Anh

6/6/2003

LHP

6

5.75

11.75

 

6

48

Vũ Minh

Phương

4/7/2003

LHP

7

4

11

 

7

35

Nguyễn Trúc

Linh 

22/8/2003

LHP

5.75

4.5

10.25

 

8

17

Nguyễn Thị Hương

Giang

16/7/2003

LHP

5.5

2

7.5

 

Khối 2:

STT

SDB

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

ĐƠN VỊ

ĐIỂM

TỔNG

XẾP GIẢI

BÀI 1

BÀI 2

1

80

Nguyễn Thị Hương

Giang

16/3/2002

LHP

5.5

8

13.5

 

2

100

Đỗ Hải

Minh

24/4/2002

LHP

5

8.5

13.5

 

3

106

Phạm Thị Lan

Phương

19/4/2002

LHP

5

8.5

13.5

 

4

81

Phan Vũ Phương

2/5/2002

LHP

5.1

7.5

12.6

 

5

115

Phạm Phương

Thảo

 

LHP

5

7.5

12.5

 

6

90

Nguyễn Vân

Khánh

12/7/2002

LHP

5.5

6.5

12

 

7

96

Nguyễn Thị Xuân

Mai

17/01/2002

LHP

5

6.5

11.5

 

Khối 3:

STT

SDB

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

ĐƠN VỊ

ĐIỂM

TỔNG

XẾP GIẢI

BÀI 1

BÀI 2

1

175

Phạm Phương

Thảo

17/02/2001

LHP

5

6.75

11.75

 

2

161

Đỗ Nguyễn Ánh

Minh

18/4/2001

LHP

5

5.75

10.75

 

3

172

Phạm Mai

Phương

4/1/2001

LHP

5

5.25

10.25

 

4

127

Nguyễn Nhung

Anh

27/11/2001

LHP

5

5

10

 

5

166

Phan Bích

Ngọc

22/01/2001

LHP

4

5.75

9.75

 

6

183

Trương Phương

Linh

5/4/2001

LHP

4.5

5

9.5

 

Khối 4:

STT

SDB

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

ĐƠN VỊ

ĐIỂM

TỔNG

XẾP GIẢI

BÀI 1

BÀI 2

1

216

Đỗ Phương Thảo

Linh

28/4/2000

LHP

6

9.5

15.5

 

2

189

Phạm Thị Phương

Anh

20/9/2000

LHP

6

8

14

 

3

217

Đỗ Xuân

Linh

30/3/2000

LHP

6

8

14

 

4

208

Nguyễn Lê Thu

Huyền

27/01/2000

LHP

5

7.5

12.5

 

5

207

Phạm Minh

Huyền

30/12/2000

LHP

5.5

6.5

12

 

6

225

Nguyễn Hải

Nam

2/11/2000

LHP

5.5

6

11.5

 

Khối 5:

STT

SDB

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

ĐIỂM

TỔNG

XẾP GIẢI

BÀI 1

BÀI 2

1

252

Lê Ngọc

Anh

9/6/1999

6

6.5

12.5

 

2

282

Nguyễn Khánh

Linh

2/9/1999

6

5.5

11.5

 

3

298

Trần Nguyễn Hà

Phương

24/02/1999

5

6.5

11.5

 

4

265

Phạm Duy

6/3/1999

4

6.5

10.5

 

5

275

Trương Mỹ

Hoa

22/3/1999

4.5

6

10.5

 

6

259

Bùi Diệu

Chi

12/5/1999

5

5

10

 

7

291

Hoàng Thảo

Ly

19/11/1999

5

5

10