Trang chủ

Kinh nghiệm dạy và học

Các phân biệt D-GI-R
Ngày đăng 26/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1069

Một số lưu ý giúp học sinh tránh nhầm lẫn khi dùng GI – D –R:

1.Trong trường hợp láy âm, D, Gi và R không láy với nhau, cho nên những tà láy âm đầu thì hoặc là cùng D, hoặc cùng Gi chứ không lẫn lộn.

2. Trong những từ láy vần, nếu tiếng thứ nhất có phụ âm đầu là L thì tiếng thứ hai có phụ âm đầu là D( lim dim, lò dò, lai dai...)

3. GI và R không bao giờ xuất hiện trước các vần bắt đầu bằng oa, oă, oe, uy, uê, uyê. Còn D thì lại có thể đứng trước các vần đó ( duyệt binh, duy trì, dọa nạt, doanh nghiệp...)

4. Tiếng có âm đầu R có thể tạo thành từ láy với tiếng có âm đầu B, C, K Gi và D không có khả năng này ( bứt rứt, cập rập ...)

5. Trong từ Hán Việt, D đi với dấu ngã ( ~), nặng ( . ); Gi đi với dấu hỏi ( ? ), dấu sắc ( ' ).

Bây giờ chúng ta cùng luyện với các bài tập:

Bài 1. Điền vào chỗ chấm:

Gióng ...ả         dõng ....ạc         dồn .....ập       

giặc ...ã              rung ...inh       rong ...uổi.

Bài 2: Điền vào chỗ chấm: gi, r, d để hoàn chỉnh đoạn thơ:

... òng sông qua trước cửa

Nước ...ì ...ầm ngày đêm

...ó từ ...òng sông lên

Qua vườn em ...ào ...ạt

Bài 3: Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng Gi, R hoặc d có nghĩa:

- Chỉ phần gốc của cây lúa ( khi đã gặt lúa).

- Tháng đầu tiên của một năm.

- Trái nghĩa với khó.

Bài 4: Điền tiếng bắt đầu bằng R, GI hoặc D để hoàn chỉnh câu chuyện vui sau đây"

Câu chuyện trong hiệu cắt tóc

- Bác thợ! Sao bác chỉ kể chuyện ma, chuyện …. người, cướp của vậy. Bác không thấy là tôi đã sợ đến mức …. hết cả tóc gáy lên à!

- Bác chẳng biết … hết! Sau gáy bác tóc đã mềm lại mọc rất sát … đầu, … khó cắt!

                                                                                 ( Sưu tầm)

                                                                               Giáo viên: Phạm Bích Lan – Khối 4