Trang chủ

Kinh nghiệm dạy và học

Xây dựng nề nếp học sinh lớp chủ nhiệm
Ngày đăng 20/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 802

Sau ngày   tựu trường, mỗi cán bộ giáo viên đều bắt tay khẩn trương với công việc của lớp, của nhà trường mà mình được phân công. Ai nấy đều xác định rõ nhiệm vụ của năm học mới và đề ra những kế hoạch về học tập và giảng dạy cho lớp của mình đạt kết quả tốt nhất.

           

Sau ngày  tựu trường, mỗi cán bộ giáo viên đều bắt tay khẩn trương với công việc của lớp, của nhà trường mà mình được phân công. Ai nấy đều xác định rõ nhiệm vụ của năm học mới và đề ra những kế hoạch về học tập và giảng dạy cho lớp của mình đạt kết quả tốt nhất.

Riêng đối với bản thân, tôi đề ra cho mình kế hoạch xây dựng nề nếp học sinh do lớp mình chủ nhiệm ngay từ đầu năm. Tôi thiết nghĩ, học sinh có chú ý nghe cô giảng bài hay không thì phụ thuộc rất lớn vào ý thức và nề nếp học tập trong từng tiết học hàng ngày của các em.

            Sau đây, tôi xin đưa ra một số giải pháp thực hiện tốt nề nếp của lớp:

1. Xây dựng nôi quy lớp học

- Hướng dẫn các em tự xây dựng nội qui lớp học trên cơ sở qui định của nhà

trường.

- Qui định về đầu tóc, trang phục, ngôn ngữ giao tiếp khi đến lớp.

2. Tổ chức lớp học

- Chọn bầu  cử đội ngũ cán bộ lớp (lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó, bàn trưởng) có năng lực học tập, năng nổ trong các phong trào hoạt động.

- Qui định chức năng nhiệm vụ của từng chức danh.

- Lập sơ đồ chỗ ngồi, phân công các bàn, nhóm tự quản lẫn nhau trong giờ học.

-. Kết hợp chặt chẽ với giáo viên bộ môn để nắm được ưu điểm và hạn chế của từng học sinh từ đó có biện pháp giáo dục.

3. Phối hợp với tổ chức Đội trong các hoạt động tập thể

- Thường xuyên trao đổi với đội cờ đỏ để kiểm tra ý thức nề nếp của các học sinh.

 4. Liên hệ chặt chẽ với phụ huynh học sinh:

- Trao đổi trực tiếp, liên lạc qua điện thoại để nắm bắt được tình hình, ý thức của các em khi học ở nhà để từ đó có định hướng giáo dục tốt nhất.

5. Tạo không khí lớp học ấm cúng thân thương: tạo niềm vui khi đến lớp và tâm thế háo hức chờ đợi khi đến tiết học, từ  đó có động lực tốt hơn để học tập. Đồng thời là 1 người bạn biết chia sẻ, lắng nghe những tâm sự của các em.

6. Phải đưa lớp chủ nhiệm vào tập thể: phát huy được vai trò của cá nhân, lớp là 1 phần không thể tách rời, từ đó các em sẽ cố gắng phấn đấu nhiều hơn. Thay đổi cán sự lớp theo tháng, tuần để phát huy năng lực quản lý, tự quản của các em

7 .Phải đặt mọi hoạt động của học sinh, của lớp dưới hình thức thi đua khen thưởng. (Chủ đề thi đua theo tháng, nội dung thi đua)

                                                                                                                        Người viết

                                                                                                                       

 

                                                                                                            Đoàn Thị Lan Anh