Trang chủ

Kinh nghiệm dạy và học

Họ và tên: Phạm Phương Anh
Ngày đăng 25/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 731

Người xưa có câu: “ Nét chữ nét người”. Bởi vậy đối với những người học sinh nét chữ rất quan trọng

Năm học lớp 4, em viết chữ rất đẹp. Sau một tháng nghỉ hè, do không luyện viết nhiều nên chữ đã xấu đi. Trong dịp hè, cô giáo chủ nhiệm đã nhắc nhở và nhiệt tình giúp em và các bạn luyện chữ. Cô nhận xét chữ em độ nghiêng chưa dược và các nét chưa chuẩn, đặc biệt nét khuyết trên và nét khuyết dưới. Biết được nhược điểm của mình, hàng ngày em đều có ý thức luyện chữ. Khi làm xong bài, em dành ra 30 phút viết một bài chính tả.

 

Phan Phương Anh - lớp 5h3

Khi viết, em viết thật nắn nót, thật chem., nhìn kĩ chữ mẫu để viết cho đúng. Sau mỗi bài viết em đều đọc lại một phần để soạt lỗi chính tả, phần khác em kiểm tra xem xét nào mình viết chưa đúng. Em còn nhớ những ngày đầu em hay viết sai các nét thẳng nghe cô hướng dẫn muốn viết đúng các nét thẳng cần dựa vào các đường kẻ dọc. Các nét thẳng phảI song song với các đường kẻ dọc. Nét nào viết chưa chuẩn, em dành một trang viết lại. Em còn tập tô dè lên chữ mẫu cho quen tay. Khi viết, em viết đúng khoảng cách giữa các con chữ. Đến lớp, em thường nhờ cô góp ý và nhận xét bài làm của em. Nhờ chăm chỉ luyện tập, chữ em ngày càng đẹp. Cô chọn em vào đội tuyển viết chữ đẹp.

            Em sẽ cố gắng viết chữ đẹp để tham gia dự thị viết chữ đẹp các cấp.