Trang chủ

Kinh nghiệm dạy và học

Một số biện pháp rèn đọc tốt cho học sinh lớp 3 qua phân môn Tập đọc
Ngày đăng 21/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 652

Các bạn biết môn Tiếng Việt là môn học cơ bản nhất , là tiền đề, là cơ sở để tiếp thu các môn học khác, tiếp thu các tri thức của nhân loại. Môn Tiếng Việt trong trường Tiểu học có nhiệm vụ rèn luyện cho học sinh 4 kỹ năng: đọc, nghe, nói viết để sử dụng trong học tập và đời sống.

                                                                                                   

 Học sinh biết sử dụng  Tiếng Việt vào các hoạt động trao đổi, tiếp nhận, suy nghĩ và diễn đạt góp phần hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh , việc rèn luyện đọc tốt cho học sinh tiểu học là một việc làm rất quan trọng qua kinh nghiệm thực tế tôi có : "một số biện pháp rèn luyện đọc tốt cho học sinh lớp 3 qua phân môn Tập đọc" như sau:

- Trước hết, giáo viên phải xác định đúng mục đích, yêu cầu dạy tập đọc của từng bài để từ đó giáo viên "thoát ly giáo án" chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức dạy học cho học sinh.

     - Xác định  được đặc điểm và trình độ đọc của học sinh.

     - Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài ở nhà một cách kỹ càng.

      - Giáo viên phải tự  rèn luyện để có giọng đọc đúng, hay, là lời đọc mẫu cho học sinh đọc theo.

- Giáo viên phải là người tổ chức, hướng dẫn học sinh tự tìm ra những từ, những cụm từ, câu,… cần luyện đọc và cần giải nghĩa để học sinh nắm bài một cách chủ động, làm cho giờ học nhẹ nhàng, hiệu quả hơn.

- Giáo viên kịp thời chỉ ra cho học sinh những sai sót khi đọc và giúp học sinh sửa chữa  để đọc đúng, đọc hay.

- Giáo viên cần dùng nhiều hình thức luyện đọc để luyện cho học sinh, động viên khích lệ học sinh kịp thời, tạo không khí thoải mái trong giờ học.

- Cần quán xuyến đến tất cả mọi học sinh trong lớp nhất là những em đọc còn yếu.

- Giáo viên cần phải nắm chắc quy trình một tiết dạy Tập đọc, kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp dạy học , giúp học sinh chủ động sáng tạo tiếp thu kiến thứ mới .

Trên đây là một số biện  pháp  mà tôi đã áp dụng trong giảng dạy phân môn Tập đọc. Khi tôi áp dụng những biện pháp này, tôi nhận thấy kết quả bước đầu rất khả quan, chất lượng đọc của học sinh tăng lên rõ rệt, số học sinh phát âm sai giảm đáng kể, các em có ý thức đọc đúng, có kỹ năng đọc hiểu và đọc diễn cảm tương đối tốt.

 

           

 

                                                                                                              Người viết

 

                                                                                                                 Phạm Thị Hà - GV khối 3