Trang chủ

Kinh nghiệm dạy và học

Giúp học sinh học tốt môn Kĩ thuật lớp 4 - Phần kĩ thuật phục vụ
Ngày đăng 05/02/2011 | 12:00 | Lượt xem: 558

-Phần kĩ thuật phục vụ gồm có  18  tiết được chia làm 8 bài

- Mục tiêu chủ yếu cần đạt được là phát trin kĩ năng cắt vải theo đường vạch dấu, biết dùng mũi khâu thường để khâu ghép hai mảnh vải,biết thêu kiểu móc xích. Qua đó hs có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để tự phục vụ bản thân và giúp đỡ gia đình.

 Để đạt được mục đích trên khi tổ chức dạy học Gv cần chú ý một số điểm sau:

+Nghiên cứu kĩ mục tiêu, nội dung chủ yếu của từng bài và chuẩn bị đầyđủĐ D D H. để chủ động trong giờ lên lớp. Đ D D H phải có kích thước đủ lớn, đường khâu ,đường thêu phải rõ ràng , đảm bảo y/c kĩ    thuật và mĩ thuật. đồng thời cần sưu tầm các sản phẩm có dùng các đường thêu để trang trí, qua đó kích thích hứng thú học tập của hs.

+ Tăng cường hướng dẫn hs sử dụng sgk kết hợp câu hỏi của gv từng bước giúp hs nắm được cách học.

+ Khi tổ chức hoạt động hướng dẫn thao tác kĩ thuật, gv cần kết hợp sử dụng tranh quy trình với hướng dãn cách thực hiện từng thao tác.Trong mỗi quy trình kĩ thuật, gv tập trung hướng dẫn thao tác mới, khó.Còn những thao tác đơn giản hoặc những thao tác hs đã biết, gv nên để hs thực hiện, sau đó nhận xét, uốn nắn.Nếu trong một quy trình kĩ thuật, cách thực hiện các thao tác sau lặp lại giống thao tác trước đó, gv  tập trung hướng dẫn thao tác đầu, sau đó gọi hs lên bảng thực hiện cácthao tác tiếp theo.

-          Khi dạy cầnphải cho hs thực hiện theo 2 bước đó là: quan sát ,nhận xét mẫu và hướng dẫn thao tác kĩ thuật. ở bước quan sát mẫu y/c hs phảI nêu được đặc điểm của mặt phải và mặt trái của các đường khâu cũng như các mũi thêu.Cần chú ý cho hs những chi tiết nhỏ thường hay mắc đó là cách rút chỉ, cách cầm vải chiều thêu.

-          Đồng thời khi dạy phần này cần chú ý đến đảm bảo an toàn.

Làm tốt các việc trên sẽ giúp hs hoàn thiện tốt các sản phẩm theo đúng thời gian và đúng kĩ thuật.

 

 

                                                                                         GV: Phạm Thị Măng - GV khối 4