Trang chủ

Khối 5

Lớp 5H5 - Năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 04/10/2014 | 12:00 | Lượt xem: 809

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHOẺ ĐỢT 1 NĂM HỌC 2014 - 2015
LỚP 5H5
Stt Họ và tên Đợt 1 Ghi chú
Chiều cao Cân nặng Thị lực
MP MT
1 Lê Quốc Anh 137 30.5 10 10  
2 Nguyễn Đức Anh 127 25.5 10 10  
3 Nguyễn Tuấn Anh 129 25.5 2 2  
4 Vũ Nguyễn Ngọc Anh 133 33.5 1 2  
5 Nguyễn Xuân Bắc 137 27.5 10 10  
6 Lê Hà Chi 144 34.5 9 9  
7 Nguyễn Hữu Hồng Diễm 144 42 10 10  
8 Đỗ Duy Đại 132 24.5 5 4  
9 Giang Thành Đức 130 30 10 10  
10 Bùi Hương Giang 152 34 10 10  
11 Nguyễn Thị Hà Giang 147 53.5 5 5  
12 Nguyễn Trường Giang 132 26 9 9  
13 Diệp Ngân 126 32.5 10 10  
14 Nguyễn Thái 131 31.5 4 6  
15 Phạm Nguyên Hanh 139 29.5 6 6  
16 Giang Thị Diệu Hương 134 23.5 9 9  
17 Nguyễn Thu Huyền 140 46 9 9  
18 Vũ An Khang 144 38 7 8  
19 Đoàn Lê Nam Khánh 136 29 7 7  
20 Khổng Phương Liên 141 33 9 10  
21 Hồ Thùy Linh 131 29 1 1  
22 Lee Phương Linh 144 38 2 5  
23 Ngô Thị Thùy Linh 151 41.5 1 1  
24 Nguyễn Phương Linh 144 44.5 2 2  
25 Vũ Khánh Linh 134 26 10 10  
26 Ngô Thị Thảo Minh 137 30 10 10  
27 Trần Ngọc Minh 132 35 8 8  
28 Nguyễn Hiếu Nghĩa 144 42 10 10  
29 Bùi Vũ Bảo Ngọc 127 27.5 10 10  
30 Nguyễn Bích Ngọc 148 43 2 2  
31 Lã Hương Nguyên 144 42 10 10  
32 Tô Đình Phong 136 38.5 10 10  
33 Bùi Mai Phương 140 34 9 9  
34 Trần Đức Phương 127 26 9 9  
35 Vũ Thị Thúy Phương 135 32 8 7  
36 Trần Ngọc Minh Thắng 146 40 8 8  
37 Lê Ngọc Trang 131 25.5 10 10  
38 Đặng Trần Cẩm 136 41 5 4  
39 Nguyễn Hoàng Tùng 146 51 10 10  
40 Nguyễn Văn 138 39 2 2  
41 Đỗ Nguyễn Như Ý 134 33.5 2 1  
K.T.HIỆU TRƯỞNG NHÂN VIÊN Y TẾ