Trang chủ

Khối 5

Lớp 5H4- Năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 04/10/2014 | 12:00 | Lượt xem: 1036

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHOẺ ĐỢT 1 NĂM HỌC 2014 - 2015
LỚP 5H4
Stt Họ và tên Đợt 1 Ghi chú
Chiều cao Cân nặng Thị lực
MP MT
1 Lê Đức Anh 139 36.5 10 10  
2 Mai Huyền Anh 137 29.5 10 10  
3 Nguyễn Trịnh Duy Anh 129 23 8 3  
4 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 145 31 4 3  
5 Hoàng Quỳnh Chi 142 38.5 9 10  
6 Uông Thị Thùy Dung 138 39.5 10 10  
7 Ngô Đức Duy 137 29.5 10 10  
8 Hoàng Văn Đạt 133 28 2 2  
9 Lê Huỳnh Đức 141 38 9 10  
10 Nguyễn Trường Đức 133 35 10 10  
11 Vũ Trung Đức 142 46 2 2  
12 Nguyễn Thanh Hằng 139 38 9 9  
13 Lại Thị Hồng Hạnh 139 35.5 4 4  
14 Phạm Minh Hiền 140 34.5 10 10  
15 Đào Nhật Hiếu 143 34 8 9  
16 Vũ Văn Hiếu 140 32 3 3  
17 Nguyễn Tiến Huy 141 32.5 2 2  
18 Nguyễn Phương Khanh 137 29.5 9 9  
19 Nguyễn Trung Kiên 135 26.5 1 1  
20 Đỗ Tùng Linh 136 30 10 10  
21 Hoàng Thị Thùy Linh 132 24.5 9 9  
22 Nguyễn Hoàng Bảo Linh 136 26 10 10  
23 Phùng Khánh Linh 136 37.5 5 9  
24 Nguyễn Duy Long 142 42 3 5  
25 Nguyễn Nhật Minh 134 37 8 3  
26 Đàm Văn Nam 143 35 2 1  
27 Nguyễn Ngọc Thành Nam 136 26.5 9 9  
28 Trần Đức Nghĩa 148 40 1 1  
29 Nguyễn Đoàn  Yến Nhi 143 36.5 10 10  
30 Nguyễn Thị Hà Phương 151 57.5 8 8  
31 Vũ Minh Quang 133 27 10 10  
32 Vũ Thế Quyền 138 32.5 7 7  
33 Nguyễn Thanh Thảo 128 28 10 10  
34 Nguyễn Anh Thư 134 26 10 10  
35 Nguyễn Thành  Trung  149 45.5 10 10  
36 Vũ Cẩm 138 45 9 9  
37 Nguyễn Đức  Vinh 140 44.5 10 10  
38 Lê Hoàng 139 39 3 2  
39 Lê Hà Vy 130 24 2 3  
K.T.HIỆU TRƯỞNG NHÂN VIÊN Y TẾ