Trang chủ

Khối 5

Lớp 5H3 - Năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 04/10/2014 | 12:00 | Lượt xem: 997

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHOẺ ĐỢT 1 NĂM HỌC 2014 - 2015
LỚP 5H3
Stt Họ và tên Đợt 1 Ghi chú
Chiều cao Cân nặng Thị lực
MP MT
1 Hồ Hiếu Thảo  An 134 31 5 6  
2 Nguyễn Hải  An 147 49 9 10  
3 Bùi Phương Anh 145 40 10 10  
4 Nguyễn Ngọc Phương  Anh 156 41.5 1 1  
5 Lương    Chi 137 26 1 1  
6 Bùi Tiến  Dũng 127 24 1 2  
7 Đoàn Việt  Dũng 142 34.5 7 7  
8 Trần Phạm Quang  Dương 140 40.5 1 1  
9 Đặng Hà  Duyên 146 43 6 6  
10 Phạm Linh  Đan 141 27.5 3 4  
11 Bùi Thái Gia 144 40.5 1 1  
12 Phạm Hương  Giang 132 35.5 10 10  
13 Nguyễn Thanh  Hiền 129 21 10 10  
14 Đỗ Huy  Hoàng 133 27.5 1 1  
15 Vũ Đức  Hùng 137 29.5 6 8  
16 Vũ Việt  Hưng 140 33 1 1  
17 Nguyễn Thị Mai Hương 131 24.5 10 10  
18 Đặng Quang  Huy 131 29 2 2  
19 Phạm Huy  Khánh 147 58.5 1 1  
20 Trần Mạnh Kiên 142 47.5 10 10  
21 Bùi Bích Linh 133 31 1 1  
22 Đinh Hiểu  Linh 137 38 9 10  
23 Lê Khánh  Linh 139 29 9 9  
24 Trần Thùy  Linh 145 28 1 1  
25 Phạm Bảo Long 138 29.5 10 10  
26 Nguyễn Công  Luận 137 28.5 10 10  
27 Phạm Thị Ngọc  My 133 29 4 7  
28 Đỗ Đức Nam 133 32.5 9 9  
29 Bùi Quốc  Phú 137 27.5 10 10  
30 Bùi Vũ  Phương 140 42 1 1  
31 Nguyễn Ngân Phương 137 39.5 9 9  
32 Nguyễn Đình Minh  Quang 144 42.5 10 10  
33 Vũ Minh  Tân 135 43.5 10 9  
34 Nguyễn Duy  Thành 142 41 3 2  
35 Vũ Tuấn Thành 140 44.5 10 10  
36 Nguyễn Đức Toàn 135 39.5 2 2  
37 Phạm  Thùy  Trang 127 21 9 9  
38 Trần Thùy  Trang 131 24 10 10  
39 Đỗ Minh Tuấn 141 27.5 4 2  
40 Phạm Mạnh  Tuấn 135 26.5 7 7  
41 Nguyễn Diệu Vy 135 43 10 10  
42 Trần Hạnh Vy 137 29 1 2  
K.T.HIỆU TRƯỞNG NHÂN VIÊN Y TẾ