Trang chủ

Khối 5

Lớp 5H2 - Năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 04/10/2014 | 12:00 | Lượt xem: 816

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHOẺ ĐỢT 1 NĂM HỌC 2014 - 2015
LỚP 5H2
Stt Họ và tên Đợt 1 Ghi chú
Chiều cao Cân nặng Thị lực
MP MT
1 Nguyễn Ngọc Anh 141 36 2 1  
2 Nguyễn Phương  Anh 143 35 1 1  
3 Nguyễn Thành Nam  Anh 134 40 9 10  
4 Phạm Nguyễn Quỳnh  Anh 143 45.5 1 1  
5 Đào Đình  Bình 138 38 2 2  
6 Nguyễn An  Bình 138 30 5 4  
7 Tạ Huy  Cường 140 40 7 8  
8 Lại Ngọc  Diệp 133 27 8 8  
9 Trần Thùy Dung 143 29 1 2  
10 Đỗ Trọng  Dũng 142 48.5 4 3  
11 Đặng Thái  Dương 143 42 2 2  
12 Khổng Mạnh  Đức 142 40.5 4 4  
13 Phạm Việt Đức 137 27.5 3 10  
14 Lê Thu 138 28 10 10  
15 Phạm Thanh  148 39 2 2  
16 Nguyễn Đức Đại  Hải 135 29.5 5 4  
17 Nguyễn Đức  Hiển 139 33 3 2  
18 Nguyễn Hoàng  Huy 143 31 4 4  
19 Trần Quang Huy 133 36.5 9 9  
20 Dương Phạm Nhật  Khôi 138 37 1 1  
21 Nguyễn Khánh  Linh 134 30 10 10  
22 Nguyễn Vũ Mai  Linh 140 34 3 2  
23 Phạm Hiền  Mai 144 42 10 10  
24 Vũ Thị Phương  Mai 131 28 10 10  
25 Nguyễn Hà  Minh 148 33.5 10 10  
26 Vũ Bình  Minh 143 32.5 2 2  
27 Lê Hoài  Nam 146 40 10 10  
28 Mai Nhật  Nam 142 32 2 2  
29 Nguyễn Thu  Ngân 149 40.5 5 1  
30 Đàm Thị Hồng  Ngọc 125 21 10 10  
31 Phạm Thị Thanh  Nhân 145 46 10 10  
32 Hoàng Nguyễn Thùy  Nhi 131 24.5 9 9  
33 Ửng Thị Phương  Quỳnh 149 47.5 1 3  
34 Phạm Hoàng  Sơn 143 39.5 1 1  
35 Lương Nguyễn Minh Trang 144 37.5 1 1  
36 Vũ Minh  Trang 144 43.5 3 3  
37 Đinh Đình Hải Việt 145 39 7 7  
38 Dương Đức Minh 141 39 1 1  
39 Nguyễn Hạ Vy 146 30.5 3 5  
K.T.HIỆU TRƯỞNG NHÂN VIÊN Y TẾ