Trang chủ

Khối 5

Lớp 5H1 - Năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 04/10/2014 | 12:00 | Lượt xem: 1074

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHOẺ ĐỢT 1 NĂM HỌC 2014 - 2015
LỚP 5H1
Stt Họ và tên Đợt 1 Ghi chú
Chiều cao Cân nặng Thị lực
MP MT
1 Nguyễn Thị Thái  An  139 36.5 10 10  
2 Vũ Tú  An  142 31.5 2 1  
3 Bùi Đức Hồng  Anh  160 42 6 5  
4 Đào Đức  Anh  136 36 10 10  
5 Đỗ Phương  Anh  146 36.5 1 1  
6 Lê Quỳnh  Anh  139 32 10 10  
7 Trần Quốc  Anh  138 39 1 1  
8 Võ Đức  Anh  130 37.5 9 10  
9 Bùi Trần Tuấn  Dũng  140 36.5 1 2  
10 Tạ Trung Đức 140 37.5 1 1  
11 Trần Phương Tiến  Đức 133 35 10 10  
12 Bùi Hữu Đức  138 45 9 9  
13 Nguyễn Ngọc    148 44.5 1 1  
14 Nguyễn Thanh  Hải  132 39.5 8 9  
15 Nguyễn Thanh  Hoà  135 26 4 3  
16 Trần Khánh  Huyền  132 26 9 9  
17 Phạm Trung  Kiên  142 55.5 9 10  
18 Đoàn Hồng Khánh Linh  146 46 1 1  
19 Đồng Khánh  Linh  139 40 9 9  
20 Phạm Tố  Linh  139 28 10 10  
21 Phạm Trần Phương  Linh  150 35.5 10 10  
22 Nguyễn Hải  Long  135 36.5 1 1  
23 Bùi Tuấn  Minh  142 41 1 2  
24 Trần Hà   My  133 31 10 10  
25 Vũ Thị Trà  My  131 23.5 7 9  
26 Trần Thuỳ Trang  Nhi  146 36 10 10  
27 Nguyễn Hồng  Phong  132 27 10 10  
28 Lê Công  Phú  143 44.5 1 1  
29 Nguyễn Ngọc Hà  Phương  142 41 2 1  
30 Nguyễn Thị Quỳnh  Phương  151 36 5 5  
31 Đỗ Thục  Quyên  141 27.5 1 1  
32 Nguyễn Huy  Thắng 131 24.5 10 10  
33 Hà Thị Thanh  Thảo  135 29 10 10  
34 Lê Phương  Thảo  137 35 10 10  
35 Dương Anh  Thư 155 42 1 1  
36 Hà Thị Thanh  Thuỷ  135 29.5 7 7  
37 Đào Quỳnh  Trang  133 26.5 9 10  
38 Hoàng Hà  Trang  142 38 10 9  
39 Nguyễn Đức  Trí  144 42 10 10  
40 Nguyễn Anh    151 45 10 10  
41 Hoàng Anh  Tuấn  135 40 2 2  
42 Phạm Thu Hải  Yến  154 42.5 10 10  
K.T.HIỆU TRƯỞNG NHÂN VIÊN Y TẾ