Trang chủ

Khối 5

Lớp 5H3 - Năm học 2012-2013
Ngày đăng 27/08/2012 | 12:00 | Lượt xem: 880

STT

Họ và tên

Chiều cao

Cân nặng

Thị lực

Mắt phải(/10)

Mắt trái(/10)

1 Đỗ Đức Anh 139

40

6

7

2 Dương Hoàng Việt Anh 129

30

8

8

3 Ngô Vũ Phương Anh 123

20

10

10

4 Nguyễn Phương Anh 131

24.5

8

8

5 Trần Phương Anh 141

28

8

8

6 Lê Hoàng Ngọc Bích 134

30.5

1

1

7 Đoàn Như Duy 125

27

4

3

8 Bùi Khánh Duy 125

23

10

10

9 Triệu Đình Duy 127

24

10

10

10 Đỗ Lê  Giang 128

32

10

10

11 Nguyễn Thị Hương Giang 130

32.5

8

8

12 Mang Đức Hiệp 130

25

5

5

13 Lê Minh Hiếu 116

27

10

10

14 Nguyễn Việt Hoàng 122

24.5

9

9

15 Hoàng Mạnh Kiên 128

25

10

10

16 Nguyễn Đức Lộc 139

33.5

9

9

17 Nguyễn Hồng Liên 141

30

1

1

18 Bùi Đức Long 121

22

5

5

19 Đào Sương Mai 128

25.5

5

9

20 Đỗ Hải Minh 125

24

1

1

21 Vũ Nhật Minh 130

29

5

3

22 Trương Hải Nam 133

27

9

9

23 Vũ Phương Nguyên 140

25

10

10

24 Đỗ Trang Nhung 132

32

7

8

25 Phạm Trang Nhung 132

33.5

8

8

26 Nguyễn Thu Phương 128

23.5

4

4

27 Bùi Thúy Quỳnh 116

21

8

8

28 Ngô Ngọc Tân 132

24

10

10

29 Dương Phạm Đức Tài 129

26

2

2

30 Vũ Hoài  Thương 119

20.5

9

9

31 Trần Phương Thảo 142

35

2

2

32 Nguyễn Nhật  Trường 129

29.5

10

10

33 Vũ Anh Tuấn 137

39

9

5

34 Trần Thị Tố Uyên 129

26

8

8