Trang chủ

Khối 5

Lớp 5H1 - Năm học 2012-2013
Ngày đăng 27/08/2012 | 12:00 | Lượt xem: 457

STT

Họ và tên

Chiều cao

Cân nặng

Thị lực

Mắt phải(/10)

Mắt trái(/10)

1 Đào Duy Anh    

6

6

2 Nguyễn Đức Anh 134 37

3

3

3 Nguyễn Tuấn Anh 139 25.5

3

2

4 Phạm Nhật Anh 131 23

10

10

5 Phạm Thị Vân Anh 132 33.5

3

4

6 Lê Thị Phương Chi 128 27

1

1

7 Lưu Vũ Thành Đạt 132

30.5

10

10

8 Nguyễn Anh Đức 127 30.5

10

10

9 Nguyễn Minh Đức 140 38

10

10

10 Phạm Hương Giang 133 27

9

9

11 Vũ Minh Hiền 125 22.5

7

9

12 Lê Minh Hiếu 133 34

10

10

13 Đặng Huy Hoàng 123 23.5

1

3

14 Nguyễn Huy Hoàng 123 22

3

2

15 Nguyễn Mạnh Hùng 128 24

10

10

16 Nguyễn Vân Khánh 140 29

1

1

17 Bùi Khánh Linh 134 30

6

6

18 Trần Diệu Linh 136 24

5

6

19 Phạm Trần Khánh Linh 132 28.5

10

10

20 Phạm Hoàng Long 135 39

5

4

21 Phạm Thành Long 127 27

10

10

22 Vũ Hải Long 120

23.5

7

7

23 Nguyễn Thị Mai Ly 127 26

10

10

24 Phạm Đình Mười 132 30

10

10

25 Nguyễn Anh My 128 25.5

10

10

26 Nguyễn Bích Ngọc 139 33.5

3

4

27 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 132 25.5

10

10

28 Phạm Thị Thu Nhung 134 31.5

10

10

29 Vũ Phú Tài 131 36.5

3

2

30 Phó Đức Thành 129 26.5

10

10

31 Trần Văn Thiện 123 27.5

10

10

32 Nguyễn Huy Thịnh 130 33

10

10

33 Lê Hà Anh Thư 133 29

3

3

34 Đỗ Thanh Thùy 133 36 7 6
35 Hà Tú Toàn 137 37 10 10
36 Tống Giang 125 22 10 10