Trang chủ

Khối 4

Kết quả kiểm tra học kì 1 lớp 4D1 - năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 10/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 657

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
LỚP 4D1 - NĂM HỌC 2014 - 2015
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán T.A Khoa
học
LS
ĐL
ĐT ĐH Đọc Viết TV
1 1 Đặng Lê Tuấn Anh 4 4 8 7.75 8 6.75 5.25 9 8  
2 2 Hoàng Ngọc Anh 4 5 9 7 8 6.5 4.75 9 8  
3 3 Lê Đức Anh 4 5 9 3.5 6 4.5 4.75 6 6  
4 4 Nguyễn Ngọc Anh 4 5 9 8.5 9 9.5 6 9 9  
5 5 Vũ Ngọc Bảo 5 5 10 8.5 9 9.5 9.5 9 9  
6 6 Đoàn Tiến Dũng 5 5 10 9.5 10 9 8.25 10 9  
7 7 Lương Ngọc Dũng 4 4 8 7 7 4.5 5 6 7  
8 8 Trần Hoàng Dũng 4 4 8 7 7 5 7 10 7  
9 9 Phạm Tiến Đạt 5 5 10 8.5 9 9.75 9.75 10 9  
10 10 Lê Anh Đức 5 5 10 9 10 9.25 9.75 10 10  
11 11 Phạm Trung  Hiếu 4 5 9 7.5 8 8.25 8.5 10 9  
12 12 Trần Bá Hoàn 5 5 10 8 9 9 5.25 10 9  
13 13 Hoàng Quang Huy 5 5 10 7.5 8 8.25 9.75 8 8  
14 14 Phạm Xuân Huy 4 5 9 6.5 8 8 5.75 8 8  
15 15 Trần Quang Huy 4 5 9 8.5 9 6.5 5.5 10 9  
16 16 Phạm Duy Khánh 5 5 10 8.5 9 7 7 10 9  
17 17 Bùi Trung Kiên 5 5 10 8 9 7 6.75 10 9  
18 18 Vũ Doãn Tuấn Kiệt 5 5 10 7 8 7 8 8 7  
19 19 Bùi Kiến Linh 5 5 10 8 9 7 6.5 9 9  
20 20 Phan Ngọc  Linh 5 5 10 9.5 10 9.75 6.25 10 9  
21 21 Vũ Tống Khánh  Linh 5 4 9 9 9 8.5 5.75 10 8  
22 22 Nguyễn Hải Long 5 5 10 8.75 9 7 5.75 10 9  
23 23 Dương Đại Nghĩa 5 5 10 9 9 7 5.25 10 8  
24 24 Nguyễn Gia  Phát 5 3 8 8 8 7 5.25 9 8  
25 25 Trần Hà Phương 5 4.5 9.5 7.5 9 6 5.75 9 9  
26 26 Nguyễn Thị Bích Phượng 5 4 9 9 9 7.5 8 10 10  
27 27 Đoàn Thế  Quý 5 4.5 9.5 8.25 8 6.75 5.75 9 8  
28 28 Trịnh Lam Sa 5 0.5 5.5 8 9 9.5 7.5 9 9  
29 29 Tôn Đức Tài 5 5 10 8 9 7.5 7 9 9  
30 30 Đỗ Đức Thắng 5 5 10 9 10 9.75 10 10 9  
31 31 Vũ Thị Phương Thảo 5 5 10 8 9 7 5 9 9  
32 32 Nguyễn Phương Thùy 5 5 10 8.75 9 8.5 7.5 10 9  
33 33 Hoàng Anh Tuấn 5 4 9 9 9 7.5 6.5 9 9  
34 34 Trần Bùi Sơn Tùng 4 5 9 2.5 6 4.5 5 8 8  
35 35 Nguyễn Minh  Trang 5 5 10 8.5 9 7 5 8 9  
36 36 Trần Thị Thùy Trang 5 4.5 9.5 9 9 7.5 5.25 10 9  
37 37 Đặng Trần Việt 5 4.5 9.5 8.5 9 7.5 5.5 10 9  
Phường Đồng Quốc Bình, ngày 24 tháng 12 năm 2014
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Diện