Trang chủ

Khối 4

Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm - Lớp 4D3 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 27/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 376

STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 83 Bùi Hùng  Anh 4.5 5 9.5 7 8 8.5  
2 84 Phan Thanh Hiếu  Anh 4.5 3.5 8 7.8 8 7.5  
3 85 Nguyễn Thị Ngọc Cầm 5 2.75 7.75 4 6 7.75  
4 86 Hoàng Thị Khánh  Chi 4.5 3.75 8.25 8.25 8 7.25  
5 87 Nguyễn Hà Chi 5 5 10 8.75 9 8.5  
6 88 Phạm Ngọc Tiến Dũng 5 4.75 9.75 6.75 8 9  
7 89 Phạm Ngọc Diệp 4.5 4.5 9 6.5 8 5.25  
8 90 Hoàng Tiến  Đạt 5 3.25 8.25 7.25 8 9.75  
9 91 Nguyễn Thành Đạt 5 4.25 9.25 8.5 9 9  
10 92 Phạm Thị Thu 5 3.5 8.5 8.75 9 9.75  
11 93 Phạm Minh  Hiếu 4.5 4 8.5 7.75 8 7.5  
12 94 Vũ Minh  Hiếu 5 2.25 7.25 5.25 6 8.5  
13 95 Đoàn Việt Hiếu 5 3 8 8.5 8 6.5  
14 96 Đặng Hoàng  Huy 5 4 9 6 8 9  
15 97 Lê Thu  Huyền 4.5 4.75 9.25 4.25 7 5  
16 98 Vũ Thanh  Hương 5 5 10 8 9 7.75  
17 99 Hoàng Trần Thảo Linh 5 4.5 9.5 9.5 10 9  
18 100 Tạ Khánh  Linh 5 3 8 7.5 8 8  
19 101 Vũ Nhật  Linh 3.5 5 8.5 8.75 9 6.25  
20 102 Nguyễn Đức  Mạnh 4 4.5 8.5 8.25 8 3.5  
21 103 Nguyễn Quang  Minh 4 4.5 8.5 8.75 9 9.5  
22 104 Nguyễn Vũ Hải Nam 4.5 4 8.5 8.75 9 7.5  
23 105 Nguyễn Ngọc  Nghĩa 4 5 9 6.75 8 6.5  
24 106 Nguyễn Thị Bích Ngọc 3.5 3.5 7 7 7 4.25  
25 107 Phạm Thanh  Nhàn 4.5 4.5 9 9 9 9  
26 108 Nguyễn Trần Uyển Nhi 4 5 9 8 9 6.5  
27 109 Phạm Gia Phong 4.5 4.5 9 6.75 8 8.5  
28 110 Thái Anh  Quân 4 5 9 8 9 8.5  
29 111 Phạm Nhật  Quang 4 4 8 9 9 10  
30 112 Nguyễn Hồng Sơn 4 4.25 8.25 8 8 9.25  
31 113 Phạm Thị Thanh  Thanh 4 4.25 8.25 7 8 9.25  
32 114 Lê Phương  Thảo 4 4 8 8 8 5.25  
33 115 Phạm Quang Thịnh 3 3 6 5 6 8.5  
34 116 Lê Đinh Hoài Thương 4 3.75 7.75 5.75 7 5.5  
35 117 Nguyễn Thị Bích Thủy 3 0.5 3.5 3.5 4 2.5  
36 118 Đào Thị Thu Trang 4 3.75 7.75 6 7 5.5  
37 119 Đinh Huy 3.5 4.5 8 4.5 6 4.5  
38 120 Trần Hoàng Hải  Yến 4 5 9 7.5 8 6.5