Trang chủ

Khối 4

Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm - Lớp 4D2 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 27/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 593

STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 38 Đoàn Phương  Anh 5 4 9 8.5 9 9.5  
2 39 Nguyễn Ngọc Anh 4.5 3 7.5 8 8 6  
3 40 Phạm Thị Hiền Anh 4.5 3 7.5 8.5 8 7.25  
4 41 Phạm Thu  Anh 4.5 4.75 9.25 8.5 9 7.5  
5 42 Vũ Nam  Anh 4.5 4.5 9 9 9 8  
6 43 Nguyễn Ngọc  Cường 4.5 4.25 8.75 4.75 7 7.5  
7 44 Lê Quốc  Dũng 4.5 4.5 9 8.75 9 10  
8 45 Đoàn Thùy Dương 4.5 3.75 8.25 7 8 7.75  
9 46 Phạm Nguyễn Yến  Dương 4.5 4.5 9 7.75 8 9.25  
10 47 Trịnh Thùy Dương 4 4 8 8.25 8 7  
11 48 Hoàng Hải Đăng 4.5 5 9.5 8.75 9 9.25  
12 49 Đoàn Ngọc Đức 4.5 3.5 8 8.5 8 9.25  
13 50 Vũ Minh  Đức 4.5 4 8.5 5.75 7 6  
14 51 Nguyễn Vũ Minh Hải 4.5 4 8.5 8.5 9 7.25  
15 52 Lê Việt  Hòa 5 4.5 9.5 8.5 9 9.75  
16 53 Đinh Thị Khánh Huyền 4.5 5 9.5 8.75 9 7.25  
17 54 Ngô Thị Khánh Huyền 4 3.5 7.5 7.75 8 3.75  
18 55 Phạm Khánh Huyền 4 2.25 6.25 6.75 7 9  
19 56 Lê Nguyễn Vân Khánh 4.5 3 7.5 9.5 9 8.75  
20 57 Đào Nguyễn  Khoa 4.5 4.25 8.75 8 8 8.25  
21 58 Phạm Ngọc  Khoa 4 3.25 7.25 9.25 8 10  
22 59 Lê Thị Minh  Khuê 5 4.5 9.5 9 9 9.5  
23 60 Vũ Thanh Lâm 4 2.75 6.75 8.25 8 8  
24 61 Hoàng Linh Linh 5 3 8 9 9 9.25  
25 62 Lê Ngọc Phương Linh 4.5 5 9.5 7.75 9 9  
26 63 Phạm Bá Hà Linh 5 4.5 9.5 8.75 9 9.5  
27 64 Nguyễn Đại Long 4.5 2.75 7.25 4.75 6 5.75  
28 65 Phạm Đức  Long 5 4 9 7.5 8 9.5  
29 66 Đặng Xuân Hạnh Mai 4.5 5 9.5 9 9 6.25  
30 67 Ngô Trịnh Quang Minh 5 4.5 9.5 9 9 10  
31 68 Vũ Nguyễn Hiển Minh 4.5 5 9.5 7.75 9 6.5  
32 69 Ngô Ngọc  Nhi 5 4 9 8.25 9 6.5  
33 70 Trần Yến  Nhi 4.5 5 9.5 9.5 10 7.5  
34 71 Phạm Linh  Phong 5 3.5 8.5 8.75 9 9.5  
35 72 Lê Nguyễn Hà Phương 5 3 8 9.25 9 9.5  
36 73 Nguyễn Quỳnh  Phương 5 5 10 7.75 9 10  
37 74 Phạm Bích  Phương 4.5 4.75 9.25 8.75 9 7  
38 75 Đỗ Minh  Quang 4 4 8 8.25 8 9.5  
39 76 Lê Trần Phú  Tài 4.5 4 8.5 8 8 8  
40 77 Hoàng Hải Thanh 5 5 10 9 10 10  
41 78 Vũ Minh  Thư 5 5 10 8 9 10  
42 79 Nguyễn Thế Toản 5 3 8 7 8 8.25  
43 80 Nguyễn Thị Ngọc Trang 5 3.5 8.5 9 9 9.5  
44 81 Nguyễn Hoàng Uyên 5 5 10 6.5 8 9  
45 82 Phạm Trọng  Việt 5 4 9 8 9 5