Trang chủ

Khối 4

Kết quả kiểm tra giữa kì II - Lớp 4D7 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 31/03/2014 | 12:00 | Lượt xem: 475

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

Tiếng Việt

Toán

Đọc tiếng

Đọc hiểu

Đọc

Viết

TV

1 Ngô Tuấn Anh 4 4 8 6 7 7.5  
2 Nguyễn Duy Anh 4.5 5 9.5 7.5 8 7  
3 Phạm Thị Minh Anh 5 4.5 9.5 8.5 9 8  
4 Trần Huyền Anh 5 5 10 9 9 10  
5 Phạm Quỳnh Chi 4.5 4.5 9 9 9 9.75  
6 Phạm Thùy  Dương 4.5 4.5 9 7.5 8 5  
7 Bùi Minh Đạt 4 4 8 5 6 5.5  
8 Lý Hải Đường 4.5 4 8.5 7.5 8 8.5  
9 Nguyễn Thị Thu 5 4.5 9.5 8.5 9 10  
10 Hoàng Thị Bảo Hân 4.5 4.5 9 7 8 8  
11 Bùi Phan Thái Hoàng 4.5 5 9.5 8.5 9 9  
12 Ngọ Dương Hùng 5 5 10 9 9 9  
13 Trần Mạnh Hùng 5 4.5 9.5 9 9 8.5  
14 Nguyễn Quang Huy 5 4.5 9.5 9 9 9.5  
15 Vũ Thế Hưng 5 5 10 8.5 9 10  
16 Tạ Hoàng Lan 4.5 5 9.5 7.5 8 9.5  
17 Đoàn Tiến Lộc 5 4.5 9.5 8.75 9 8  
18 Hoàng Thành Lộc 4 4 8 5 6 6  
19 Nguyễn Phương Mai 5 5 10 8.75 9 9  
20 Phạm Ngọc Minh 4 4.5 8.5 6 7 7  
21 Nguyễn Thị Thu Ngân 4.5 4.5 9 8.5 9 8.5  
22 Nguyễn Phạm Minh Ngọc 4.5 5 9.5 8.5 9 9.5  
23 Nguyễn Thị Bích Ngọc 4.5 4 8.5 7.75 8 5  
24 Vũ Hoàng Bích Ngọc 4.5 4.5 9 9 9 7.5  
25 Nguyễn Anh Nhật 4.5 5 9.5 8.5 9 9.5  
26 Vũ Quốc Pháp 4.5 4.5 9 7 8 10  
27 Lê Hoàng Phúc 4.5 4.5 9 8.5 9 8  
28 Nguyễn Văn Quang 4.5 4.5 9 9 9 10  
29 Đỗ Trúc Quỳnh 5 5 10 9 9 10  
30 Vũ Thu Sang 4 4 8 7 8 8.5  
31 Trần Thái Sơn 4.5 5 9.5 7 9 8  
32 Vũ Anh Tài 4 4 8 6 7 8.5  
33 Lê Quang Thành 4.5 4.5 9 7.25 8 7.5  
34 Vũ Ngọc Thành 4.5 5 9.5 8.5 9 10  
35 Lê Vũ Thanh Thảo 5 5 10 9.5 10 10  
36 Vũ Thị Minh Thùy 4.5 4.5 9 6.5 7 7  
37 Nguyễn Hoàng Việt 4.5 5 9.5 9 9 9.75  
38 Trần Quốc Việt 4.5 4 8.5 7 8 9.5  
39 Lương Hiển Vinh 4 4.5 8.5 8 9 7  
40 Nguyễn Thị Nhật Vy 4.5 4.5 9 5.5 7 7