Trang chủ

Khối 4

Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm - Lớp 4D4 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 03/10/2013 | 12:00 | Lượt xem: 664

STT

SBD

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

Tiếng Việt

Toán

Đ.tiếng

Đ.hiểu

Đọc

Viết

TV

1 123 Lê Đức Anh 5 4 9 7 8 10  
2 124 Nguyễn Trịnh Duy Anh 4 3 7 7 7 9  
3 125 Mai Huyền Anh 4.5 3 7.5 8 8 9.25  
4 126 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 4.5 3.5 8 6 7 0.25  
5 127 Hoàng Quỳnh Chi 5 4 9 8.5 9 8.5  
6 128 Uông Thị Thùy Dung 5 3 8 7 8 8.25  
7 129 Ngô Đức Duy 4.5 3 7.5 6.5 7 6.75  
8 130 Hoàng Văn Đạt 5 3 8 8 8 9.75  
9 131 Lê Huỳnh Đức 4 3 7 7 7 5  
10 132 Nguyễn Trường Đức 5 3 8 7 8 5  
11 133 Vũ Trung Đức 4.5 3 7.5 6.5 7 6.75  
12 134 Nguyễn Thanh Hằng 5 3 8 7.5 8 7.25  
13 135 Lại Thị Hồng Hạnh 5 5 10 9 10 7.75  
14 136 Phạm Minh Hiền 5 5 10 9 10 7.5  
15 137 Đào Nhật Hiếu 4.5 3 7.5 8 8 7.25  
16 138 Vũ Văn Hiếu 4.5 3.5 8 7 8 6  
17 139 Nguyễn Tiến Huy 5 3.5 8.5 7 8 5.5  
18 140 Nguyễn Phương Khanh 5 4.5 9.5 8 9 5.25  
19 141 Vũ Trung Kiên              
20 142 Nguyễn Trung Kiên 4.5 3 7.5 5 6 6  
21 143 Hoàng Thị Thùy Linh 5 5 10 8 9 7.25  
22 144 Nguyễn Thị Ngọc Linh 5 4.5 9.5 6 8 8.75  
23 145 Phùng Khánh Linh 5 4 9 8.5 9 9.75  
24 146 Đỗ Tùng Linh 5 3 8 5 7 10  
25 147 Nguyễn Duy Long 5 3 8 7 8 9.5  
26 148 Nguyễn Nhật Minh 4.5 3 7.5 5.5 7 7.5  
27 149 Đàm Văn Nam 4.5 3.5 8 6 7 9.25  
28 150 Nguyễn Ngọc Thành Nam 5 2.5 7.5 7 7 8.25  
29 151 Trần Đức Nghĩa 5 2.5 7.5 6 7 7.25  
30 152 Nguyễn Đoàn  Yến Nhi 5 3 8 7.5 8 8.5  
31 153 Nguyễn Thị Hà Phương 5 3 8 8 8 6.75  
32 154 Vũ Minh Quang 4.5 4 8.5 6.5 8 6  
33 155 Vũ Thế Quyền 4.5 4 8.5 6.5 8 8.75  
34 156 Nguyễn Thanh Thảo 5 2 7 7.5 7 9  
35 157 Nguyễn Anh Thư 5 3.5 8.5 7.5 8 5.5  
36 158 Nguyễn Thành  Trung  4 4.5 8.5 7.5 8 4  
37 159 Vũ Cẩm 5 3.5 8.5 8 8 6.5  
38 160 Nguyễn Đức  Vinh 5 3.5 8.5 8 8 8.25  
39 161 Lê Hoàng 4.5 4 8.5 5 7 10  
40 162 Lê Hà Vy 5 4 9 7 8 9.5