Trang chủ

Khối 4

Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm - Lớp 4D1 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 03/10/2013 | 12:00 | Lượt xem: 612

STT

SBD

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

Tiếng Việt

Toán

Đ.tiếng

Đ.hiểu

Đọc

Viết

TV

1 1 Nguyễn Thị Thái An 4.5 5 9.5 9.5 10 7.5  
2 2 Đào Đức Anh 5 5 10 8.5 9 9  
3 3 Đỗ Phương Anh 5 4 9 9 9 9  
4 4 Bùi Đức Hồng Anh 5 4 9 9 9 10  
5 5 Lê Quỳnh Anh 5 4 9 9 9 10  
6 6 Trần Quốc Anh 4 3 7 8 8 9  
7 7 Võ Đức Anh 4.5 5 9.5 7.5 9 8.75  
8 8 Bùi Trần Tuấn Dũng 5 4 9 8 9 9.5  
9 9 Bùi Hữu Đức 4.5 4 8.5 7.5 8 9  
10 10 Tạ Trung Đức 5 3 8 8.5 8 7.75  
11 11 Trần Phương Tiến Đức 5 4 9 9 9 9.75  
12 12 Nguyễn Ngọc 5 4 9 7.5 8 8  
13 13 Nguyễn Thị Thanh Hải 5 3 8 8.5 8 6.25  
14 14 Nguyễn Thanh Hòa 5 4 9 9 9 10  
15 15 Trần Khánh Huyền 5 4 9 9 9 10  
16 16 Phạm Trung Kiên 4.5 3 7.5 8 8 8.5  
17 17 Đồng Khánh Linh 4.5 4 8.5 8.5 9 8  
18 18 Đoàn Hồng Khánh Linh 5 4 9 9 9 9.75  
19 19 Phạm Tố Linh 5 3 8 9 9 9  
20 20 Phạm Trần Phương Linh 5 4.5 9.5 8 9 8.5  
21 21 Bùi Tuấn Minh 4.5 5 9.5 8.5 9 7.25  
22 22 Trần Hà My 5 5 10 9 10 8.5  
23 23 Vũ Thị Trà My 5 3 8 9 9 9.75  
24 24 Trần Thùy Trang Nhi 5 3.5 8.5 8.5 9 9  
25 25 Nguyễn Hồng Phong 4 1.5 5.5 8.5 7 6  
26 26 Lê Công Phú 4 3.5 7.5 6.5 7 6  
27 27 Nguyễn Ngọc Hà Phương 4.5 4 8.5 8.5 9 8.5  
28 28 Nguyễn Thị Quỳnh Phương 5 4 9 8 9 9  
29 29 Đỗ Thục Quyên 4.5 4 8.5 7.5 8 7.75  
30 30 Nguyễn Huy Thắng 4 4 8 8 8 9  
31 31 Hà Thị Thanh Thảo 5 5 10 7.5 9 8.25  
32 32 Lê Phương Thảo 5 5 10 7.5 9 10  
33 33 Hà Thị Thanh Thủy 5 5 10 7.5 9 7.75  
34 34 Dương Anh Thư 5 4 9 8 9 9.75  
35 35 Đào Quỳnh Trang 5 5 10 9 10 9.25  
36 36 Hoàng Hà Trang 5 5 10 9 10 9  
37 37 Nguyễn Đức Trí 5 5 10 9 10 9.75  
38 38 Nguyễn Anh 4 4 8 8 8 9  
39 39 Hoàng Anh Tuấn 4.5 3 7.5 7.5 8 8.5  
40 40 Phạm Thu Hải Yến 4.5 3 7.5 9 8 10