Trang chủ

Khối 4

Kết quả kiểm tra cuối học kì 2 - Lớp 4D3
Ngày đăng 16/05/2011 | 12:00 | Lượt xem: 386

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 4D3 - NĂM HỌC 2010 - 2011
STT Họ và tên Điểm Ghi chú
Tiếng Việt Toán Tiếng
 Anh
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết HKII
1 Nguyễn Đỗ Kim Anh 5 5 10 9.5 9 9 8.4  
2 Ngô Phương Anh 5 4.5 9.5 8.5 9 9.5 8  
3 Phan Phương Anh 5 5 10 9.25 9 8 7.9  
4 Nguyễn Hoàng Chiến 4 5 9 7.5 8 5 7.25  
5 Hoàng Ánh Dương 4.5 4.5 9 7.25 8 6.5 7.25  
6 Hồ Bạch Dương 4.5 4.5 9 8.25 9 8.5 7.5  
7 Vũ Tiến Đạt 4 5 9 6 7 6.75 6  
8 Đoàn Thành Đạt 3 3.5 6.5 4.5 5 4 6.25  
9 Đỗ Thành Đức 5 4.5 9.5 8.5 9 7 7.25  
10 Thái Tùng Giang 4 5 9 7.5 8 7.5 6.4  
11 Nguyễn Mai Hạnh 5 5 10 7.5 9 7.25 6.75  
12 Vũ Bảo Hân 4.5 5 9.5 9 9 7 7  
13 Nguyễn Mạnh Hiếu 4 4 8 5 6.5      
14 Hoàng Minh Hiếu 4 4.5 8.5 8 8 8.75 7.5  
15 Nguyễn Trung Hiếu 5 4 9 8 9 5.5 6.5  
16 Phạm Trung Hiếu 4.5 4.5 9 8 9 8.5 5.5  
17 Nguyễn Huy Hoàng 5 4.5 9.5 7.75 9 6.5 7.75  
18 Mai Tuấn Hoàng 4 4.5 8.5 7 8 5 7.5  
19 Đào Vũ Quang Huy 4 4 8 6.75 7 6 7.25  
20 Lê Nguyễn Minh Khánh 5 4 9 8.75 9 7.75 8.5  
21 Nguyễn Ngọc Lân 4.5 4.5 9 7.25 8 6 8.25  
22 PhạmKhánh Linh 4 5 9 6.25 7 4.25 4.75  
23 Vũ Văn Mạnh 4 4.5 8.5 9.25 9 9 7.5  
24 Nguyễn Công Minh 5 4 9 8 8 7.75 9  
25 Phạm Thị Thanh Nhàn 5 4 9 8.75 9 6.5 8  
26 Phạm Thị Hồng Ngân 4.5 4.5 9 8.5 9 6.25 7.5  
27 Vũ Thảo Ngọc 4 4.5 8.5 7 8 5.5 7  
28 Lê Thanh  Phong 4 5 9 8 8 6.5 8.15  
29 Vũ Minh Quân 4.5 4.5 9 8.5 8 4 7  
30 Trần Văn Tiến 4.5 4.5 9 9.25 9 8 5.75  
31 Nguyễn Thị Phương Thảo 5 5 10 7.25 8 6 7  
32 Nguyễn Cẩm 5 4.5 9.5 8.75 9 6.5 7.75  
33 Đỗ Minh 4.5 4 8.5 8 8 7 6.5  
34 Bùi Hải Trang 5 4.5 9.5 8.5 9 8.5 8.25  
35 Phạm Thu Trang 5 5 10 7 8 8 6.75