Trang chủ

Khối 4

Kết quả kiểm tra giữa học kì II năm học 2010 - 2011 - Lớp 4D5
Ngày đăng 07/04/2011 | 12:00 | Lượt xem: 561

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II LỚP 4D5 - NĂM HỌC 2010 - 2011
STT Họ và tên Điểm Ghi chú
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết GKII
1 Nghiêm Phương An 5.5 4 9.5 8.5 9 8  
2 Tăng Minh Anh 5.5 4 9.5 8.5 9 10  
3 Nguyễn Thị Mai Chi 5.5 4 9.5 8.5 9 9  
4 Trương Ngọc Linh Chi 5.5 4 9.5 8 9 10  
5 Phạm Tiến Dũng 6 4 10 8 9 9  
6 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 5.5 4 9.5 8 9 8  
7 Lê Thành Đạt 6 4 10 8 9 9  
8 Lê Trọng Đức 6 4 10 8.5 9 10  
9 Vũ Mạnh Đức 5 4 9 8.5 9 10  
10 Vũ Minh Đức 5 4 9 8.5 9 10  
11 Đỗ Thu 6 4 10 8 9 8  
12 Lê Trần Thái 6 4 10 9 10 10  
13 Trần Thị Minh Hiền 5.5 4 9.5 8.5 9 8  
14 Đỗ Quang Hiển 5.5 4 9.5 7 8 9  
15 Lương Văn Minh Hiếu 5.5 4 9.5 8.5 9 10  
16 Nguyễn Phương Hoa 6 4 10 9 10 10  
17 Bùi Trung Hoàng 5.5 4 9.5 8 9 10  
18 Phạm Văn  Huy 5 4 9 8 9 8  
19 Mai Ngọc Hương 6 4 10 8.5 9 10  
20 Nguyễn Vũ Kiên 5 3 8 7 8 6  
21 Nguyễn Hoài Khang 5 4 9 6.5 8 8  
22 Nguyễn Văn Lân 5.5 4 9.5 9 9 10  
23 Đào Thị Thùy Linh 6 4 10 9 10 10  
24 Trương Phương Linh 6 4 10 8.5 9 9  
25 Vũ Hương Linh 6 4 10 8.5 9 7  
26 Nguyễn Hải Long 5.5 4 9.5 8 9 9  
27 Đỗ Nguyễn Ánh Minh 6 4 10 8.5 9 10  
28 Vũ Quang Minh 5.5 4 9.5 7.5 9 10  
29 Đặng Vân Nhung 6 4 10 9 10 9  
30 Lưu Đình Tuấn Nghĩa 5.5 4 9.5 8 9 7  
31 Nguyễn Thị Hải Phương 6 4 10 8 9 9  
32 Phạm Mai Phương 6 4 10 9 10 10  
33 Trần Minh Sơn 5.5 4 9.5 8.5 9 10  
34 Đỗ Cụng Thành 5.5 4 9.5 9 9 9  
35 Phạm Phương Thảo 6 4 10 9 10 10  
36 Trần Phương Thảo 6 4 10 9.5 10 10  
37 Vũ Phương Thảo 6 4 10 8 9 5  
38 Nguyễn Hùng Thắng 6 4 10 9 10 10  
39 Lưu Văn Tùng 5.5 4 9.5 8.5 9 10  
40 Nguyễn Mạnh Trường 5.5 4 9.5 7 8 6  
41 Trần Yến Vi 6 4 10 9 10 9  
42 Nguyễn Hồng  Yến 6 4 10 9 10 10