Trang chủ

Khối 4

Kết Quả Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm - Năm Học 2010-2011 - Lớp 4D4
Ngày đăng 24/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 465

STT

HỌ VÀ TÊN

Kết quả kiểm tra

Tiếng Việt

Toán

      1         

Mai Tú

Anh

8

10

      2         

Nguyễn Quỳnh

Chi

6

9

      3         

Nguyễn Hương

Dung

6

8

      4         

Nguyễn Minh

Dũng

7

9

      5         

Tạ Thị Ánh

Dương

5

8

      6         

Đỗ Bình

Dương

6

9

      7         

Trần Đại

Dương

6

9

      8         

Đỗ Tiến

Đạt

7

9

      9         

Phạm Hải

Đăng

7

10

   10         

Đặng Trường

Giang

6

9

   11         

Nguyễn Trường

Giang

4

4

   12         

Vũ Trí

Hiếu

6

9

   13         

Nguyễn Ngọc

Hiếu

5

7

   14         

Lương Xuân

Huy

6

9

   15         

Đặng Tâm

Hương

6

9

   16         

Nguyễn Quốc

Khánh

6

9

   17         

Nguyễn Tùng

Lâm

5

8

   18         

Đào Ngọc

Linh

7

10

   19         

Phạm Thị Ngọc

Linh

8

9

   20         

Lưu Quang

Lũy

8

9

   21         

Trịnh Thị Tuyết

Mai

7

9

   22         

Đặng Lương Tuấn

Mạnh

6

8

   23         

Vũ Tiến

Mạnh

4

8

   24         

Nguyễn Tiến

Mạnh

5

6

   25         

Đỗ Tràng Nhật

Minh

6

9

   26         

Lương Nhật

Minh

7

9

   27         

Đào Cẩm

My

6

10

   28         

Phan Bích

Ngọc

9

10

   29         

Vũ Tuấn

Phong

5

8

   30         

Nguyễn Hà

Phương

6

10

   31         

Phạm Thị Mai

Phương

7

9

   32         

Lê Đức

Quang

5

6

   33         

Nguyễn Ngọc

Quang

7

10

   34         

Đỗ Tràng Nhật

Quang

7

8

   35         

Nguyễn Phương

Quỳnh

7

9

   36         

Nguyễn Thanh

Tâm

7

10

   37         

Nguyễn Phương

Thảo

7

9

   38         

Phạm Phương

Thảo

8

9

39

Nguyễn Mạnh

Trường

4

8