Trang chủ

Khối 4

Kết Quả Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm - Năm học 2010-2011 - Lớp 4D3
Ngày đăng 24/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 450

STT

HỌ VÀ TÊN

Kết quả kiểm tra

Tiếng Việt

Toán

      1         

Nguyễn Đỗ Kim

Anh

8

7

      2         

Ngô Phương

Anh

7

10

      3         

Phan Phương

Anh

9

9

      4         

Nguyễn Hoàng

Chiến

5

7

      5         

Hoàng Ánh

Dương

5

9

      6         

Hồ Bạch

Dương

7

9

      7         

Vũ Tiến

Đạt

5

5

      8         

Đoàn Thành

Đạt

4

6

      9         

Đỗ Thành

Đức

6

10

   10         

Thái Tùng

Giang

5

8

   11         

Nguyễn Mai

Hạnh

7

6

   12         

Vũ Bảo

Hân

6

9

   13         

Nguyễn Mạnh

Hiếu

6

6

   14         

Hoàng Minh

Hiếu

6

9

   15         

Nguyễn Trung

Hiếu

6

10

   16         

Phạm Trung

Hiếu

6

9

   17         

Nguyễn Huy

Hoàng

8

9

   18         

Mai Tuấn

Hoàng

8

7

   19         

Đào Vũ Quang

Huy

5

5

   20         

Lê Nguyễn Minh

Khánh

8

9

   21         

Nguyễn Ngọc

Lân

4

8

   22         

Phạm Khánh

Linh

4

7

   23         

Vũ Văn

Mạnh

6

9

   24         

Nguyễn Công

Minh

5

8

   25         

Phạm Thị Thanh

Nhàn

5

7

   26         

Phạm Thị Hồng

Ngân

7

7

   27         

Vũ Thảo

Ngọc

6

4

   28         

Lê Thanh

Phong

4

7

   29         

Vũ Minh

Quân

5

6

   30         

Trần Văn

Tiến

8

9

   31         

Nguyễn Thị Phương

Thảo

6

9

   32         

Nguyễn Cẩm

7

9

   33         

Đỗ Minh

6

6

   34         

Bùi Hải

Trang

7

9

   35         

Phạm Thu

Trang

5

7