Trang chủ

Khối 4

Lớp 4D8 - Năm học 2012-2013
Ngày đăng 01/10/2012 | 12:00 | Lượt xem: 690

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỢT 1

ĐỢT 2

THỊ LỰC

Chiều cao

Cân nặng

Chiều cao

Cân nặng

      1        

Nguyễn Thị Minh

Anh

126

23.5

10

10

 

      2        

Phạm Thị Mai

Anh

122

25.5

9

9

 

      3        

Vũ Hoàng

Dũng

111

18.5

10

10

 

      4        

Nguyễn Tiến

Duy

119

24

10

10

 

      5        

Phạm Thùy

Dương

117

23.5

10

10

 

      6        

Trần Anh

Đức

119

25

10

10

 

      7        

Phạm Khánh

Giang

113

22

8

8

 

      8        

Nguyễn Thái

107

18

9

9

 

      9        

Đào Bá Đức

Hiếu

113

22

10

10

 

   10        

Lê Thu

Hoài

121

22

10

10

 

   11        

Nguyễn Hồ Mạnh

Hùng

123

24.5

10

10

 

   12        

Nguyễn Phi

Hùng

110

17

9

9

 

   13        

Trần Việt

Hùng

109

18

8

8

 

   14        

Nguyễn Công

Huy

116

22

8

8

 

   15        

Phạm Mai

Hương

125

36

10

10

 

   16        

Nguyễn Trần

Khánh

122

22

10

10

 

   17        

Đỗ Xuân

Khải

110

18

10

10

 

   18        

Nguyễn Phúc

Lâm

120

25

10

10

 

   19        

Đặng Mai

Linh

112

19

10

10

 

   20        

Nguyễn Khánh

Linh

110

16

7

7

 

   21        

Nguyễn Thùy

Linh

113

23

10

10

 

   22        

Nguyễn Phương

Linh

125

27

10

10

 

   23        

Vũ Thị Huyền

Linh

110

20

10

10

 

   24        

Nguyễn Hoàng

Long

103

14

10

10

 

   25        

Cao Xuân

Minh

123

19

10

10

 

   26        

Nguyễn Đại

Minh

115

19

10

10

 

   27        

Nguyễn Quang

Minh

117

20

10

10

 

   28        

Nguyễn Thành

Nam

116

20

9

9

 

   29        

Nguyễn Diệu

Ngọc

123

26

9

9

 

   30        

Nguyễn Thị Hoài

Ngọc

116

19

10

10

 

   31        

Phạm Minh

Ngọc

114

19

10

10

 

   32        

Nguyễn Hà

Phương

113

17

8

8

 

   33        

Lê Thị Kim

Thu

119

26

10

10

 

   34        

Nguyễn Hữu

Tiến

114

26.5

10

10

 

   35        

Phạm Minh

Tiến

114

18

10

10

 

   36        

Nguyễn Việt

Triều

120

24

10

10

 

   37        

Phan Thị Ngọc

Yến

126

23.5

10

10

 

   38        

Nguyễn Thị Minh

Anh

122

25.5

9

9

 

   39        

Phạm Thị Mai

Anh

111

18.5

10

10

 

   40        

Vũ Hoàng

Dũng

119

24

10

10