Trang chủ

Khối 4

Lớp 4D5 - Năm học 2012-2013
Ngày đăng 01/10/2012 | 12:00 | Lượt xem: 710

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỢT 1

ĐỢT 2

THỊ LỰC

Chiều cao

Cân nặng

Chiều cao

Cân nặng

      1        

Lê Trung

Anh

126

23.5

10

10

 

      2        

Nguyễn Đức

Anh

122

25.5

9

9

 

      3        

Nguyễn Quỳnh

Anh

111

18.5

10

10

 

      4        

Nguyễn Thị Trâm

Anh

119

24

10

10

 

      5        

Phan Tuấn

Anh

117

23.5

10

10

 

      6        

Phạm Hải Nam

Anh

119

25

10

10

 

      7        

Lê Khánh

Chi

113

22

8

8

 

      8        

Nguyễn Thành

Đạt

107

18

9

9

 

      9        

Ngô Khánh

113

22

10

10

 

   10        

Đinh Quang

Huy

121

22

10

10

 

   11        

Đào Ngọc

Huyền

123

24.5

10

10

 

   12        

Nguyễn Phúc

Lâm

110

17

9

9

 

   13        

Giang Thị Huyền

Linh

109

18

8

8

 

   14        

Phạm Thị Khánh

Linh

116

22

8

8

 

   15        

Trương Khánh

Linh

125

36

10

10

 

   16        

Hồ Hải

Long

122

22

10

10

 

   17        

Nguyễn Duy

Nam

110

18

10

10

 

   18        

Tô Hoàng Xuân

Nhi

120

25

10

10

 

   19        

Lê Thanh

Ngọc

112

19

10

10

 

   20        

Nguyễn Dĩ

Nguyên

110

16

7

7

 

   21        

Hoàng Thị Phương

Oanh

113

23

10

10

 

   22        

Vũ Kỳ

Phong

125

27

10

10

 

   23        

Tạ Ngọc

Phú

110

20

10

10

 

   24        

Nguyễn Thị Mai

Phương(A)

103

14

10

10

 

   25        

Nguyễn Thị Mai

Phương(B)

123

19

10

10

 

   26        

Vũ Mai

Phương

115

19

10

10

 

   27        

Vũ Ngọc

Sơn

117

20

10

10

 

   28        

Phạm Minh

Tuấn

116

20

9

9

 

   29        

Nguyễn Văn

Thái

123

26

9

9

 

   30        

Phạm Duy

Thái

116

19

10

10

 

   31        

Nguyễn Thu

Thủy

114

19

10

10

 

   32        

Nguyễn Thùy

Trang

113

17

8

8

 

   33        

Nguyễn Quốc

Trung

119

26

10

10

 

   34        

Mai Hồng

Vân

114

26.5

10

10

 

   35        

Hoàng Xuân

Vương

114

18

10

10

 

   36        

Nguyễn Thịnh

Vượng

120

24

10

10

 

   37        

Lê Trung

Anh

126

23.5

10

10

 

   38        

Nguyễn Đức

Anh

122

25.5

9

9

 

   39        

Nguyễn Quỳnh

Anh

111

18.5

10

10

 

   40        

Nguyễn Thị Trâm

Anh

119

24

10

10