Trang chủ

Khối 4

Lớp 4D5 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 691

TT Họ và tên học sinh Ngày tháng
năm sinh
Nữ Họ tên bố (mẹ) Địa chỉ hiện nay Nghề nghiệp Điện thoại
1 Nguyễn Thị Hạnh An 20/08/2005 Nữ Nguyễn Thanh Đức 9 CT2 d8 - ĐQB Bộ đội 0945504524
2 Đỗ Quốc Anh 21/08/2005 Nam Đỗ Quốc Dũng 9 CT2 Đ6 ĐQB Tự do 01672580399
3 Mai Thị Trâm Anh 12/09/2005 Nữ Mai Văn Toản 32/ 241 Lạch Tray - ĐG - NQ Tự do 0979836485
4 Nguyễn Giang Anh 18/07/2005 Nam Nguyễn Đức Tới D46 - Nguyễn Bình- NQ CN 0936029516
5 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 05/03/2005 Nữ Nguyễn Danh Bản 7 gác 2 D50- ĐQB KS điện 0904278985
6 Bùi Thị Phương Dung 02/04/2005 Nữ Bùi Duy Khắc Lô336- Đằng Lâm1 Hải An LáI xe 1679255330
7 Bùi Nguyễn Thanh Duy 29/06/2005 Nam Bùi Đức Hùng 23 D 46 - ĐQB đã mất  
8 Vũ Khánh Duy 12/03/2005 Nam Vũ Anh Dương 9/54/241Lach-Tray-NQ Th. Viên 1653824902
9 Nguyễn Hoàng Hiệp 04/06/2005 Nam Nguyễn Văn Hải 16 D 46 - ĐQB Buôn bán 0976108090
10 Lê Thị Khánh Huyền 20/07/2005 Nữ Lê Mạnh Hùng  Đổng Quốc Bình Nhân viên 0984275757
11 Hoàng Đại Hưng     đã mất 6A-Đ15-KTT Đổng Quốc Bình    
12 Phạm Thị Quỳnh Hương 28/04/2005 Nữ Phạm Đức Dương 23/D39- ĐQB- NQ Tự do 1287298542
13 Đặng Ngọc Khánh 15/07/2005 Nữ Đặng Vũ Cường 28 lô 5 Quán Nam CN 0936402694
14 Vũ Minh Khuê 19/04/2005 Nữ Vũ Văn Dũng 65 gác 2 Đinh Tiên Hoàng Bộ đội  
15 Nguyễn Cao Kỳ 09/11/2005 Nam Nguyễn Xuân Tr­ờng 14 D16 - ĐQB Tự do 3735039
16 Nguyễn Thị Khánh Linh 08/06/2005 Nữ Nguyễn Xuân Giản Tổ3-Xóm Trung-Đằng Giang Thợ xây 01635972859
17 Đặng Khánh Linh 28/01/2005 Nữ Đặng văn Dần 14A D4 Đồng Quốc Bình Tự do 0989059736
18 Trần Khánh Linh 18/10/2005 Nữ Trần Đình Toản Số 7D15 ĐQB Tự do 0903248818
19 Nguyễn Tiến Lợi 19/05/2005 Nam Nguyễn Hùng Thắng 15ngach 17phu 46 Nphat Tự do 0904926567
20 Lê Thu Phương Mai 19/05/2005 Nữ Lê Bá San 3/ 211 Ltray Tự do 0936011879
21 Nguyễn Quang Minh 18/02/2005 Nam Nguyễn Quang Mai 26/46 N.Pháp I CN 01234714930
22 Bùi Doãn Nam 10/02/2005 Nam Bùi Doãn Khá Xóm Trung 2/ 193 Văn Cao Kĩ sư 0972032278
23 Lê Yến Ngọc 21/12/2005 Nữ Lê Ngọc Hoàng 14 D14 T5 - ĐQB Thợ máy 0936915925
24 Hoàng Đức Phú 25/04/2005 Nam Hoàng Thanh Phong 23 D 48 - ĐQB CN 0988253527
25 Nguyễn Hà Phương 03/05/2005 Nữ Nguyễn Hà Thanh 396C Lạch Tray- ĐG Tự do 0904150880
26 Phạm Công Quý 22/04/2005 Nam Phạm Công Nhân 10D72 TT Nam Pháp I - ĐG CN 01672030919
27 Cao Trúc Quỳnh 07/05/2005 Nữ Cao Thanh Lâm 10 khu Truyền hình - KD - LC Tự do 01236950879
28 Lê Minh Sơn 06/10/2005 Nam Lê Anh Tiến 20 D3 - ĐQB CN 0983145473
29 Mai Trường Sơn 20/09/2005 Nam Mai Truờng Thắng 94/ 263 NP II - ĐG CN 0919224936
30 Vũ Minh Song Thành 20/07/2005 Nam Vũ Song Anh 36 D 29 ĐQB Tự do 0936673435
31 Hà Minh Thu 28/11/2005 Nữ Hà Văn Trung 43 D 48 - ĐQB Tự do 01686114098
32 Vũ Ngọc Minh Thư 24/09/2005 Nữ Nguyễn Trọng Toàn 4 D 11 - ĐQB LáI xe 0932256801
33 Phạm Trí Toàn 17/07/2005 Nam Phạm Văn Bộ 49/D7 gác 3- ĐQB- Tự do 0904552480
34 Bùi Thị Thu Trang 26/05/2005 Nữ Bùi Quang Toàn 6 gác 1 D50 - ĐQB CN 01252593661
35 Ng. Thị Phương Trang 02/11/2005 Nữ Nguyễn Thế Liệp 14/ 225 NGT - ĐLâm Bộ đội 0982505787
36 Vũ Thùy Trang 16/08/2005 Nữ Vũ Việt Hùng 42/ 263 Lạch Tray LáI xe 0903299539
37 Đặng Lâm Tuấn 12/09/2005 Nam Đặng Phúc Lâm 1 D 2 - ĐQB Tự do 0934508113
38 Hoàng Minh Tùng 01/05/2005 Nam Hoàng Chiến Thắng THCS Lê Hồng Phong bảo vệ 0944420705