Trang chủ

Khối 4

Lớp 4D4 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 825

TT Họ và tên học sinh Ngày tháng
năm sinh
Nữ Họ tên bố (mẹ) Địa chỉ hiện nay Nghề nghiệp Điện thoại
1 Vũ Phương Anh 06/11/2005 Nữ Vũ Thanh Hải Số 12/92/263 Lạch Tray Công nhân 904976999
2 Vũ Trọng Bách 30/08/2005 Nam Vũ Huy Đức số 8/46 Nam Pháp 1 Kỹ sư 904552724
3 Phạm Thái Bảo 30/09/2005 Nam Phạm Sỹ Lợi số 34/Đ5 Đồng Quốc Bình Kinh doanh 01242108057
4 Nguyễn Quang Bình 11/01/2005 Nam Nguyễn Quang Ninh số 36/56/292 Lạch Tray Tự do 903257731
5 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 21/04/2005 Nữ Nguyễn Văn Chiến Số 11/Đ39 Đồng Quốc Bình Công nhân 01664419095
6 Trần Mạnh Dũng 13/09/2005 Nam Trần Mạnh Hùng Số 18/37 Chợ Con Công nhân 01666565395
7 Lê Thành Đạt 02/10/2004 Nam Lê văn Cư Số 2 Nam Pháp 2    
8 Phan Thu Hà 10/02/2005 Nữ Phan Văn Thuận Số 10/Đ12 Đồng Quốc Bình Kỹ sư 0969088363
9 Phan Thanh Hải 01/11/2005 Nam Phan Tuấn Số 25/Đ39 Đồng Quốc Bình Công nhân 934512089
10 Nguyễn Minh Hằng 18/02/2005 Nữ Nguyễn Đức Toàn Số 16/Đ4 Đồng Quốc Bình Công nhân 934398252
11 Bùi Trọng Hiếu 03/04/2005 Nam Bùi Văn Thành Số 25 Đ35 Đồng Quốc Bình Công nhân 01215343463
12 Phan Dương Huy Hiếu 05/07/2005 Nam Phan Quốc Huy 78D5 Đồng Quốc Bình Tự do 0904175086
13 Vũ Minh Hiếu 26/08/2005 Nam Vũ Minh Thắng Số 14 Đường 2- Kênh Dương Tự do 0904117328
14 Đặng Nhật Hoàng 11/07/2005 Nam Đặng Ngọc Vụ 14 Lô 1 Quán Nam Tự do 0904207966
15 Nguyễn Huy Hoàng 04/10/2005 Nam Nguyễn Thanh Hương Số 20 Đ9 Đồng Quốc Bình Tự do 01229266786
16 Vũ Tiến Hoàng 24/03/2005 Nam Vũ Đăng Văn Số 13/41 Thư Trung, Đằng Lâm Y sĩ 01269266990
17 Khổng Đức Huy 28/11/2005 Nam Khổng Đức Phong Số 262 Đằng Giang Kinh doanh 01693995404
18 Vũ Quang Huy 20/12/2005 Nam Vũ Đình Hà 6B/211 Lạch Tray Công nhân 0936929347
19 Lưu Thị Khánh Huyền 16/02/2005 Nữ Lưu Văn Cảnh Số 2/2 Nam Pháp 1 Công nhân 0975287706
20 Bùi Thanh Hương 05/10/2005 Nữ Bùi Đình Trì Số 14 Đ17 Đồng Quốc Bình Nấu ăn 1289363437
21 Lưu Thị Khánh Hương 16/02/2005 Nữ Lưu Văn Cảnh Số 2/2 Nam Pháp 1 Công nhân 0975287706
22 Nguyễn Khánh Linh 07/09/2005 Nữ Nguyễn Anh Đức Số 22 Đ46 Đồng Quốc Bình Kinh doanh 1233190298
23 Phạm Thành Long 17/01/2005 Nam Phạm Thành Vinh 29D58 Đồng Quốc Bình Nhân viên 01636911199
24 Bùi Quang Minh 12/05/2005 Nam Bùi Quang Thắng Số 9 Đ16 Đồng Quốc Bình Công nhân 987528805
25 Lê Minh 21/11/2005 Nam Lê Quang Dũng 8D4 Đồng Quốc Bình Nhân viên 0934416642
26 Trần Vũ Tiến Minh 26/11/2005 Nam Trần Văn Xuyến 27B/415 Ngô Gia Tự, Đằng Lâm Bác sĩ 0963183797
27 Vũ Hà My 24/10/2005 Nữ Vũ Minh Mạnh Số 28/42 Tổ 3 Đằng Giang Kế toán 0904661412
28 Nguyễn Minh Ngäc 13/12/2005 Nữ NguyÔn Cao C­êng  Số2D70 Nam Ph¸p I §»ng Giang Tù do 1216462754
29 Vũ Khánh Nguyên 24/03/2005 Nam Vũ Đăng Văn Số 14 Đ28 Đồng Quốc Bình Y sĩ 914486682
30 Nguyễn Thị Ngọc Ninh 25/06/2005 Nữ Nguyễn Quốc Vưong Số 19 Đ32 Đồng Quốc Bình Kinh doanh 934605599
31 Trần Lương Ngọc Oanh 27/12/2005 Nữ Trần Hữu Hải Số 5 Đằng Giang Kinh doanh 912510535
32 Nguyễn Đức Phong 18/04/2005 Nam Nguyễn Mạnh Điền Số 15 / 51/ 263 Lạch Tray Tự do 934223466
33 Pham Thu Phương 26/08/2005 Nữ Phạm Ngọc Tú Số 15 Đ33 Đồng Quốc Bình Lái xe 1683623621
34 Trương Mai Phương 30/05/2005 Nữ Trương Quốc Huy Số 9/19/32/263 Lạch Tray Công nhân 948886666
35 Nguyễn Phạm Thanh Tâm 10/08/2005 Nữ Nguyễn Văn Quế Số 9 Đ 16 Đồng Quốc Bình Tự do 914829493
36 Bùi Thị Bích Thuỷ 22/09/2005 Nữ Bùi Vương Bình Số 7/ 18/384 Lạch Tray Công nhân 0989568567
37 Nguyễn Đặng Bảo Trân 20/06/2005 Nữ Nguyễn Mạnh Tuấn Số 2 Đ34 Đồng Quốc Bình Thủy thủ 982925068
38 Phạm Yến Vy 23/08/2005 Nữ Phạm Quốc Tuấn Số 21 Đ23 Đồng Quốc Bình Công nhân 946362248