Trang chủ

Khối 4

Lớp 4D2 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 853

TT Họ và tên học sinh Ngày tháng
năm sinh
Nữ Nơi sinh Họ tên bố (mẹ) Địa chỉ hiện nay Nghề nghiệp Điện thoại
1 Đoàn Phương Anh 18/05/2005 Nữ Kinh Đoàn Hữu Hoan 37 NB - KD -LC Lao động tự do 974780097
2 Nguyễn Ngọc Anh 04/05/2005 Nữ Kinh Nguyễn Minh Tân Số 11/293 LT - NQ - HP Trung tâm cấp cứu 115 912436797
3 Phạm Thị Hiền Anh 06/09/2005 Nữ Kinh Phạm Văn Hội Số 37-D41-ĐQB Bộ đội 983279316
4 Phạm Thu Anh 15/09/2005 Nữ Kinh Phạm Đức Cường 64/263 LT - ĐG Giám Đốc 0962266279
5 Vũ Nam Anh 24/02/2005 Nữ Kinh Vũ Văn Thọ 14 D36 - ĐQN Công nhân 903295841
6 Nguyễn Ngọc Cường 05/03/2005 Nam Kinh Nguyễn Đức Hải 215D LT - NQ Giám đốc 1202171922
7 Hoàng Hải Đăng 05/08/2005 Nam Kinh Hoàng Quốc Quân 5 D41 - ĐQB Bộ đội 912051369
8 Lê Quốc Dũng 22/09/2005 Nam Kinh Lê Văn Hưng số 9/24 Lực Hành - Đằng Lâm Bộ đội 982870236
9 Đoàn Thùy Dương 09/06/2005 Nữ Kinh Đoàn Hữu Cường 11/10/83 NB - ĐQB Công An 948988686
10 Phạm Nguyễn Yến Dương 12/11/2005 Nữ Kinh Phạm Văn Thụ 11 D32 - ĐQB Công nhân 934291822
11 Trịnh Thùy Dương 18/10/2005 Nữ Kinh Trịnh Anh Tuấn 12 Thuỷ Triều - ĐQB Giáo viên 0904778315
12 Đoàn Ngọc Đức 09/01/2005 Nam Kinh Đoàn Đắc Ngọc Số 4- Ngách 22-46 - NPI - ĐG Kinh doanh 988668827
13 Vũ Minh Đức 14/03/2005 Nam Kinh Vũ Xuân Hưng 10/1 D 56 - ĐQB Công nhân tàu biển 0313728712
14 Nguyễn Vũ Minh Hải 01/11/2005 Nữ Kinh Nguyễn Đức Hoan 7B/20/46 NP1 - ĐG Kỹ sư máy tàu 907239026
15 Lê Việt Hòa 10/05/2005 Nam Kinh Lê Xuân Hùng 18+19 Khu B2 - CB - HA Kĩ sư máy 0906114869
16 Đinh Thị Khánh Huyền 28/06/2005 Nữ Kinh Đinh Hữu Căn 10/1/800A Thiên Lôi - Lê Chân Bán hàng 912772700
17 Ngô Thị Khánh Huyền 04/01/2005 Nữ Kinh Ngô Quang Tư 8 D27 - ĐQB Nhân viên  01232967717
18 Phạm Khánh Huyền 25/01/2005 Nữ Kinh Phạm Hồng Khanh 112C/263 LT - ĐG Kỹ sư 989550737
19 Lê Nguyễn Vân Khánh 10/04/2005 Nữ Kinh Lê Hoài Nam 115 Văn Cao - ĐG Kinh Doanh 01685305996
20 Đào Nguyễn Khoa 26/07/2005 Nam Kinh Đào Nguyên Khánh Số 34/149Trung Hành 7 Đăng Lâm Lao động tự do 1685305996
21 Phạm Ngọc Khoa 18/11/2005 Nam Kinh Phạm Hồng Đăng 26/1/28/263 LT -ĐG Bảo vệ 936688679
22 Lê Thị Minh Khuê 08/01/2005 Nữ Kinh Lê Quang Thám 32A TT Đồng Tâm - LT Bộ đội 982365899
23 Vũ Thanh Lâm 01/01/2005 Nam Kinh Vũ Hồng Quảng Số 4 /722/ Ngô Gia Tự - Cát Bi Cán bộ thủy lợi 01223293264
24 Hoàng Linh Linh 26/08/2005 Nữ Kinh Hoàng Văn Đức 164 - Thư Trung - Đằng Lâm - HA  Chuyên viên Sở 919971369
25 Lê Ngọc Phương Linh 17/11/2005 Nữ Kinh Lê Ngọc Hùy Số 17/253 Hào Khê - Kênh Dương Nhân viên kỹ thuật 987861285
26 Phạm Bá Hà Linh 19/05/2005 Nam Kinh Phạm Bá Hà 39/193 Văn Cao - ĐG Công nhân lái tàu 01647854988
27 Nguyễn Đại Long 13/06/2005 Nam Kinh Nguyễn Đức Đại Số 16 lô 5 Quán Nam- KD - LC Thuyền viên 916083169
28 Phạm Đức Long 02/06/2005 Nam Kinh Phạm Đức Soát Xóm Trại - ĐG - NQ - HP Tự do 904321420
29 Đặng Xuân Hạnh Mai 31/10/2005 Nữ Kinh Đặng Chí Thanh 16 NP1 - ĐG Trưởng Phòng 912228844
30 Ngô Trịnh Quang Minh 14/12/2005 Nam Kinh Ngô Quang Hợp 102 Lê Văn Thuyết- Quán Nam KD Phó Tổng giám đốc 916626226
31 Vũ Nguyễn Hiển Minh 01/08/2005 Nam Kinh Vũ Huy Thưởng 21/32/193 Văn Cao - ĐL Chuyên viên kinh tế 983119473
32 Ngô Ngọc Nhi 17/09/2005 Nữ Kinh Ngô Quang Trung 3/241 Thượng Đoạn 1 - HA Bác sĩ 1282140209
33 Trần Yến Nhi 02/05/2005 Nữ Kinh Trần Đăng Khoa 243/193 Văn Cao - Đằng Lâm-HA Kỹ sư 934471016
34 Phạm Linh Phong 02/07/2005 Nam Kinh Phạm Thùy Linh Số 4/2/41 Thư Trung- Đăng Lâm Phóng viên 904772272
35 Lê Nguyễn Hà Phương 01/07/2005 Nữ Kinh Lê Anh Tuấn Số 36/132 An Đà - ĐG Lái xe 912913383
36 Nguyễn Quỳnh Phương 04/01/2005 Nữ Kinh Nguyễn Ngọc Anh Số 10 D39 - ĐQB Kỹ sư 0904547089
37 Phạm Bích Phương 28/03/2005 Nữ Kinh Phạm Trường Sơn Số 62 Nguyễn Văn Hới - Cát Bi Giáo viên 979929888
38 Đỗ Minh Quang 25/09/2005 Nam Kinh Đỗ Anh Tuấn Số 7 /88 Cát Bi - Hải An Công nhân 0969676878
39 Lê Trần Phú Tài 26/01/2005 Nam Kinh   Kim Trung 9/52/132 An Đà- Đằng Giang-NQ Nhân viên 932248975
40 Nguyễn Thị Ngọc Trang 28/05/2005 Nữ Kinh Nguyễn Vân Long 6/250 Thiên Lôi - Vĩnh Niệm - LC Trưởng phòng kinh doanh 0903204387
41 Vũ Minh Thư 16/09/2005 Nữ Kinh Vũ Hữu Tiếp Số 299 lô 9 MR Đăng Hải - Hải An Ki sư 0915647266
42 Nguyễn Hoàng Uyên 09/09/2005 Nữ Kinh Nguyễn Minh Thông 43Phạm Văn Đồng-Anh Dũng-DK CN 914689799
43 Phạm Trọng Việt 18/08/2005 Nam Kinh Phạm Trọng Duy 12 Xóm Trại - ĐG Thợ nề 0972860880
44 Hoàng Thị Thanh 14/01/2005 Nữ Kinh Hoàng Trung Kiên Số 59 Quán Nam - Kênh Dương Công an 0982782458
45 Nguyễn Thế Toản 07/05/2005 Nam Kinh Ngyễn Thế Tảng 117- Văn Cao - NQ- Hải Phòng Bộ đội nghỉ hưu 0989061209