Trang chủ

Khối 4

Lớp 4D1 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 814

TT Họ và tên học sinh Ngày tháng
năm sinh
Nữ Họ tên bố (mẹ) Địa chỉ hiện nay Nghề nghiệp Điện thoại
1 Đặng Lê Tuấn Anh 13/06/2005 Nam Đặng Quý Tuấn 22B/Đ23/ĐQB/NQ Nghỉ chế độ 0313261065
2 Nguyễn Ngọc Anh 24/11/2005 Nữ Nguyễn Công Nguyên Số 3-D3-ĐQB Đã mất 0936859419
3 Vũ Ngọc Bảo 16/11/2005 Nam Vũ Ngọc Anh Số 4-D39-ĐQB Nhân viên 0982147188
4 Đoàn Tiến Dũng 19/06/2005 Nam Đoàn Văn Quynh Số 35-D19-ĐQB Công nhân 313736730
5 Lương Ngọc Dũng 06/01/2005 Nam Lương Ngọc Thắng Số 3-D52-ĐQB Lao động tự do 0934613322
6 Trần Hoàng Dũng 28/01/2005 Nam Trần Thành Đô Số 71-D7-ĐQB Mất sức 0942622588
7 Phạm Tiến Đạt 03/05/2005 Nam Phạm Văn Huân Số 9B-D18-ĐQB Công nhân 0934116168
8 Lê Anh Đức 17/08/2005 Nam Lê Đức Vinh Số 64B-D3-ĐQB Công nhân 904218705
9 Phạm Trung Hiếu 03/01/2005 Nam Phạm Kim Hưng 58 - T5-CT3-D5 - ĐQB Công nhân 1223266993
10 Trần Bá Hoàn 19/06/2005 Nam Trần Bá Tính 13/1C/174- Văn Cao - ĐG Phóng viên báo An Ninh 0904056470
11 Hoàng Quang Huy 17/09/2005 Nam Hoàng Văn Chung Tổ 8- NP1-ĐG Lao động tự do 0936416066
12 Phạm Xuân Huy 06/07/2005 Nam Phạm Thái Học 17/19/32-263-L.Tray-NP2 Lao động tự do 0904034214
13 Trần Quang Huy 21/06/2005 Nam Trần Văn Toàn Số 34-D1-ĐQB Lao động tự do 0912084156
14 Phạm Duy Khánh 26/07/2005 Nam Phạm Văn Thắng 6/205Ngô Gia Tự Công nhân 0903440404
15 Bùi Trung Kiên 07/07/2005 Nam Bùi Xuân Thành Số 1C-D56 - ĐQB Lao động tự do 0313829784
16 Vũ Doãn Tuấn Kiệt 01/02/2005 Nam Vũ Doãn Hưng Số 13 - D5 - ĐQB Công nhân 0313728433
17 Bùi Kiến Linh 18/10/2005 Nữ Bùi Hải Trung Số 16-D36-ĐQB Công nhân 904911858
18 Phan Ngọc Linh 19/07/2005 Nữ Phạm Văn Hướng 3/29/46-NP1-ĐG Bộ đội 0938433333
19 Vũ Tống Khánh Linh 07/07/2005 Nữ Vũ Duy Nhất 29 Đông Chính - Đ.Giang Công nhân 1692685298
20 Nguyễn Hải Long 02/06/2005 Nam Nguyễn Xuân Trường Thôn Cái Tắt/An Đồng/An Dương Bộ đội 0905623368
21 Dương Đại Nghĩa 26/01/2005 Nam Dương Hùng Anh Số 6-D58-ĐQB Lao động tự do 0976379914
22 Nguyễn Gia Phát 05/08/2005 Nam Nguyễn Quốc Dũng Số 26 - Nguyễn Bình Lao động tự do 0313736663
23 Trần Hà Phương 13/06/2005 Nữ Trần Huy Nam Số 11/44 Văn Cao/Ngô Quyền/HP Kĩ sư tàu biển 1216094098
24 Nguyễn Thị Bích Phượng 15/05/2005 Nữ Nguyễn Doãn Phong Số 13- D6 - CT1- ĐQB Chuyên viên kho bac Hải An 983728206
25 Đoàn Thế Quý 13/09/2005 Nam Đoàn Văn Tá 7/174/292 - L.Tray - LC Công nhân 988895032
26 Trịnh Lam Sa 09/12/2004 Nam Trịnh Thi Giang Số 77- Nguyễn Bình Nhạc sỹ 977712040
27 Tôn Đức Tài 12/01/2005 Nam Tôn Thiện Công Tổ 3-NP2 - ĐG Công nhân 977969329
28 Đỗ Đức Thắng 30/10/2005 Nam Đỗ Đức Thuận Số 10B-CT2-D15-ĐQB Thợ máy 0943897288
29 Vũ Thị Phương Thảo 20/07/2005 Nữ Vũ Tiến Thụ Số 4-Ngõ 13-ĐQB Lao động tự do 313625221
30 Nguyễn Phương Thùy 26/04/2005 Nữ Nguyễn Mạnh Dự Số 13-Gác 2-D50 -ĐQB Công nhân 0982906168
31 Nguyễn Minh Trang 18/08/2005 Nữ Nguyễn Mạnh Tấn 19/1-D76-NP Sửa xe 0936556659
32 Trần Thị Thùy Trang 14/10/2005 Nữ Trần Quang Dũng Số 2-D48-ĐQB Lái xe  
33 Đặng Trần Việt 26/09/2005 Nam Đặng Trần Vũ Số 63-D5- ĐQB Lao động tự do 01665234769
34 Hoàng Ngọc Anh 30/11/2005 Nữ Nguyễn Đại Thắng 282C- Lạch tray- Kênh Dương Tự do 0904050384
35 Lê Đức Anh 08/08/2005 Nam Lê Đức Đạt Số 5 khu sân đúc- Đồng Quốc Bình Tự do 313728134
36 Hoàng Anh Tuấn 30/11/2005 Nam Trần Văn Cường Số 5- D8- Đồng Quốc Bình Lái xe 0935286677
37 Trần Bùi Sơn Tùng 01/06/2005 Nam Phạm Viết Minh Số 24- 0 Pháp - Lạch Tray Tự do 0312229135