Trang chủ

Khối 3

Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm - Lớp 3C5 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 27/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 635

STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 168 An Quốc Anh 5 3 8 8.5 8 9.25  
2 169 Dương Thị Ngọc Anh              
3 170 Lê Hà Anh 5.5 2 7.5 8.5 8 9.75  
4 171 Nguyễn Quỳnh Anh 5.5 2.5 8 8.25 8 6.5  
5 172 Nguyễn Tùng  Anh 5 3 8 8 8 10  
6 173 Nguyễn Hoàng  Bách 5 3 8 7 8 8.75  
7 174 Phạm Hoàng Bách 5 4 9 8.5 9 8.25  
8 175 Ngô Thị Kim Chi 5 3 8 8 8 6.25  
9 176 Vũ Hoàng Khánh Duy 6 4 10 9 10 8.25  
10 177 Đặng Minh Đại 5.5 3 8.5 7 8 4.5  
11 178 Nguyễn Tiến Đạt 5 1.5 6.5 7 7 8.5  
12 179 Nguyễn Hoàng  Hải 5.5 3.5 9 6 8 9.25  
13 180 Phạm Hoàn Hảo 6 4 10 9.5 10 9.25  
14 181 Đặng Thị Thảo  Hiền 5 2.5 7.5 9.5 9 9.5  
15 182 Đào Văn Trọng Hiệp 5 2 7 9.5 8 9  
16 183 Nguyễn Đức Hiếu 4.5 1.5 6 4 5 4.5  
17 184 Nguyễn Phú Hiếu 5.5 3 8.5 9 9 9.75  
18 185 Phạm Đức Hiếu 5.5 3 8.5 8.5 9 6.75  
19 186 Hoàng Quốc Huy 5 1 6 4.5 5 4.25  
20 187 Vũ Hoàng Vân Khánh 5.5 3 8.5 9 9 8  
21 188 Nguyễn Anh Khoa 5.5 4 9.5 9.5 10 9  
22 189 Lê Khánh Linh 5 2.5 7.5 9 8 5  
23 190 Nguyễn Phương Linh 6 3 9 9 9 8.25  
24 191 Vũ Hoàng Linh 5 2 7 8 8 6.75  
25 192 Vũ Trần Diệu Linh 4.5 1 5.5 7 6 3.25  
26 193 Nguyễn Quang Mạnh 5 2 7 9 8 8.75  
27 194 Lưu Huệ Minh 6 2.5 8.5 9.5 9 7.25  
28 195 Phạm Quang Minh 5 2.5 7.5 7 7 3.75  
29 196 Phạm Tuấn Minh 5.5 2 7.5 9.5 9 8  
30 197 Phan Phương Minh 5.5 3 8.5 9 9 9.25  
31 198 Lưu Bảo Ngân 5 2 7 7.25 7 4.25  
32 199 Phùng Tuyết Nhi 5.5 3 8.5 9 9 8.75  
33 200 Bùi Thị Trang Nhung 5.5 3 8.5 9 9 8.5  
34 201 Phạm Đức Thái Sơn 5 3 8 7.5 8 7.75  
35 202 Nguyễn Thanh Thư 5 1.5 6.5 9 8 8  
36 203 Nguyễn Hương Quỳnh Trang 6 4 10 9 10 9.25  
37 204 Nguyễn Thị Thùy Trang 6 2.5 8.5 9 9 8.5  
38 205 Cao Thanh Tùng 6 1.5 7.5 8 8 6.25  
39 206 Tống Thục Văn 5.5 3 8.5 9 9 8.25  
40 207 Phạm Quốc Việt 3 0 3 1 2 3