Trang chủ

Khối 3

Lớp 3C6 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 615

TT Họ và tên học sinh Ngày tháng
năm sinh
Nữ Nơi sinh Họ tên bố (mẹ) Địa chỉ hiện nay Nghề nghiệp Điện thoại
1 Phạm Phương Anh 24/12/2006 Nữ   Phạm Xuân Quyết Số 8/Đ26 ĐQB Kỹ sư 995404264
2 Phạm Tuấn Anh 19/08/2006 Nam   Phạm Hồng Quân Số 24Đ39ĐQB Buôn bán 902034208
3 Nguyễn Đức Bình 31/01/2006 Nam   Nguyễn Kiến Hưng 35 Đ41 ĐQB Thợ cơ khí 1662088516
4 Vũ Bảo Đức Duy 04/12/2006 Nam   Vũ Bảo 4/10/83 Nguyễn Bình Kỹ Sư 912012432
5 Phạm Thành Đạt 16/03/2006 Nam   Phạm Thành Công Số 58 Nam Pháp I - ĐG Tự do 968160452
6 Thịnh Trường Giang 02/11/2006 Nam   Thịnh Sơn Hải 12/804 Thiên Lôi - KD Nhân viên 1666545999
7 Nguyễn Huy Hoàng 24/09/2006 Nam   Nguyễn Đức Tài Số 4 ngõ 13 ĐQB Công nhân 1695505522
8 Phan Hoàng Huy 29/07/2006 Nam   Phan Mạnh Hùng Dãy 13 gian ĐQB Tự do 906195078
9 Vũ Minh Khang 02/11/2006 Nam   Vũ Lương Hoà Số 65 Đ3 ĐQB Buôn bán 1266393275
10 Bùi Trung Kiên 30/10/2006 Nam   Bùi Xuân Hưng 21 D11 ĐQB Tự do 0912215871
11 Vũ Hương Linh 14/09/2006 Nữ   Vũ văn Khuy Số 13 Đ7 ĐQB Kỹ sư 918864054
12 Trình Tô Ngọc Linh 29/09/2006 Nữ   Trình Công Thịnh 21/100/229 Miếu Hai Xã- DHK Công nhân 904297711
13 Nguyễn Thuỳ Linh 19/08/2006 Nữ   Nguyễn Đình Hoàn 9 Đ11 ĐQB Bộ Đội 01666774987
14 Bùi Đức Mạnh 15/02/2006 Nam   Bùi Ánh Dương 3/83 Nguyễn Bình ĐQB Nhân viên 912547457
15 Võ Tiến Minh 21/08/2006 Nam   Võ Tiến Dũng Số 265 Lạch Tray Tự do 913994468
16 Nguyễn Công Nghĩa 06/06/2006 Nam   Nguyễn Văn Toàn Số 42Đ1ĐQB Quản lí 0906042260
17 Lê Thanh Nhàn 21/01/2006 Nữ   Lê Quỳnh Long Số 8 D9 dãy 24 gian ĐQB Lái xe 0948266662
18 Bùi Tuyết Nhi 15/11/2006 Nữ   Bùi Duy Quân Số 3 Thiên Lôi-ĐG Thuyền viên 0906231279
19 Hoàng Thị Hoài Phương 19/12/2006 Nữ   Hoàng Văn Hưng 86/225 Hào Khê - KD Công an 912520787
20 Nguyễn Minh Phương 20/12/2006 Nữ   Nguyễn Văn Liêm Lô 4 / 3 / 37 Nam Pháp I - ĐG Bộ đội 0983879758
21 Trần Hà Phương 06/02/2006 Nữ   Trần Xuân Dương 3/18/83 Nguyễn Bình - ĐQB Công An 0904558869
22 Nguyễn Đức Quân 12/07/2006 Nam   Nguyễn Đức Trung 128/263 Lạch Tray - ĐG Buôn bán 01666099729
23 Hoàng Thị Như Quỳnh 14/08/2006 Nữ   Hoàng Mộng Ngọc Số 11 D15 - ĐQB Công nhân 1219596826
24 Lê Thuý Quỳnh 27/06/2006 Nữ   Lê Anh Chiến 29 D37 - ĐQB Tự do 0923490751
25 Bùi Đức Thắng 14/03/2006 Nam   Bùi Mạnh Hải Số 7 D38 - ĐQB Thợ hàn 935163050
26 Phạm Minh Thanh 20/08/2006 Nam   Phạm Viết Minh 22 Nam Pháp II - ĐG Tự do  
27 Lã Đức Thành 28/08/2006 Nam   Lã Ngọc Cường 10 D20 - ĐQB Nhân viên 0936926931
28 Vũ Đức Thành 29/11/2006 Nam   Vũ Hưng Hải 10/8/37 ĐQB Tự do 0985820604
29 Lê Đức Thịnh 06/06/2006 Nam   Lê Thanh Hải 3/73 Tôn Đức Thắng - TNH Công nhân 0949467085
30 Lê Ngọc Thu Thuỷ 12/01/2006 Nữ   Lê Ngọc 42 D9 - ĐQB Lái xe 0904360109
31 Nguyễn Thị Kiều Trân 20/10/2006 Nữ   Nguyễn Văn Tĩnh 58 / 8 nam Pháp - ĐG Kinh doanh 1992079392
32 Nguyễn Hoàng Trí 01/04/2006 Nam   Đinh Văn Hùng Số 27 Đ29 ĐQB Thợ máy 01673589069
33 Đinh Đức Trọng 12/09/2006 Nam   Nguyễn Khánh Thường 10 D6 - ĐQB Công nhân 1642418268
34 Lê Thanh Tùng 24/04/2006 Nam   Lê Thanh Phương  (33 D25 DQB) Cơ Khí 948351279
35 Nguyễn Tường Vy 12/06/2006 Nữ   Nguyễn Ngọc Vinh 2 D40 - ĐQB Kỹ Sư 1229843757
36 Đỗ Quỳnh Anh 14/8/2006 nữ   Đào Thị Phượng 45 cầu Gù Kênh Dương LC Nhân viên 912586936
37 Yamakawa AnNa 6/10/2006 nữ   Ngô Thị Thu Hường 15b Thư Trung- Hải An Tự do 904290579
38 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 30/7/2006 Nữ   Nguyễn  Văn Mạc  12 E Qu¸n Nam Kªnh D­¬ng LC Công nhân 915517269