Trang chủ

Khối 3

Lớp 3C4- Năm học 2014-2015
Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 1033

TT Họ và tên học sinh Ngày tháng
năm sinh
Nữ Họ tên bố (mẹ) Địa chỉ hiện nay Nghề nghiệp Điện thoại
1 Nguyễn Đức Anh 23/04/2006 Nam Nguyễn Đức Dũng 7.Đ56.ĐQB.NQ.HP lái xe 01225376289
2 Nguyễn Vân Anh 27/11/2006 Nữ Nguyễn Văn Vân 36.Đ39.ĐQB.NQ.HP Bảo vệ 0906167554
3 Lê Phương Anh 19/08/2006 Nữ Lê Văn Ngọc 10/23.Nguyễn Bình- NQ Điều hành 0975409888
4 Phạm Gia Bảo 25/07/2006 Nam Phạm Minh Tiến 37.Đ3.ĐQB.NQ Bộ đội 0989400147
5 Nguyễn Phương Chi 25/05/2006 Nữ Nguyễn Văn Điệp 20/44.Văn Cao.Đgiang.NQ.Hp Công nhân 01696799961
6 Bùi Hải Đăng 22/11/2006 Nam Bùi Hữu Duyên 15.Đ4.ĐQB.NQ.HP Công nhân 0983401458
7 Đỗ Quang Dương 25/09/2006 Nam Đỗ Thanh Hải 18/37.NamPháp 1.Đgiang Tự do 01688180258
8 Đoàn Trường Giang 15/04/2006 Nam Đoàn Văn Trường Số 5 Đ34-ĐQB- NQ-Hp lái xe 01658056634
9 Nguyễn Ngọc Hiền 11/05/2006 Nữ Nguyễn Anh Dũng 18.Đ36.ĐQB.NQ.HP Công nhân 0934303335
10 Nguyễn Đình Phúc 16/9/2006 Nam Nguyễn Văn Trưởng 21/d7 DQB-NQ Công nhân 01678623420
11 Nguyễn Văn Hiếu 01/01/2006 Nam Nguyễn Thị Lý 27.Đ13.ĐQB.NQ.HP Nội trợ 01214839731
12 Trịnh Mai Hoa 19/09/2006 Nữ Trịnh Đức Minh 19.Đ7.ĐQB.NQ Lái xe 0904127972
13 Vũ Đức Huy Hoàng 02/07/2006 Nam Vũ Đức Minh 4.Đ29.ĐQB.NQ.HP lái xe 0919168968
14 Nguyễn Huy Khánh 04/03/2006 Nam Nguyễn Đình Mỹ 1/2.Nam Pháp 1.Đgiang lái xe 0902292124
15 Nguyễn Phương Linh 09/04/2006 Nữ Nguyễn Viết Thế 29.Đ13.ĐQB.NQ.HP Công An 0914618682
16 Nguyễn Khánh Linh 03/03/2006 Nữ Nguyễn Tuấn Anh 91.Trực Cát- Vĩnh Niệm.Lê Chân Tự do 0983957474
17 Phạm Thùy Linh 29/12/2006 Nữ Phạm Minh Tuấn 50.Đ10.ĐQB.NQ.HP Lái xe 0912838586
18 Nguyễn Phương Linh 03/07/2006 Nữ Nguyễn Mạnh Vương 2/65.Nguyễn Bình.ĐQB.NQ Quảng cáo 0945886739
19 Lưu Nguyễn Phương Linh 22/09/2006 Nữ Lưu Quang Huy 24.Đ78.ĐQB.NQ.HP lái xe 0944581136
20 Nguyễn Hoàng Long 31/12/2006 Nam Nguyễn Thanh Tùng 26Cầu Gù,Hào Khê,KD Giao nhận 0903420920
21 Lưu Quang Minh 09/10/2006 Nam Lưu Quang Tuấn 26/51/263 Lach Tray.Đgiang Lái xe 0915309572
22 Nguyễn Hà My 14/12/2006 Nữ Nguyễn Quý Hùng 6.Đ70.Nam Pháp Đã mất 0972870752
23 Vũ Thị Thu Ngân 20/11/2006 Nữ Vũ Mạnh Hùng 34/46 Nam Pháp 1-ĐG_NQ Tự do 01689904126
24 Võ Đình Nhi 14/04/2006 Nữ Võ Văn Thưởng 12.Đ35.ĐQB.NQ.HP Kinh doanh 0993111810
25 Đặng Đình Phúc 12/10/2006 Nam Đặng Xuân Hùng Số10Đ17-ĐQB- NQ- HP Tự do 01214118858
26 Nguyễn Hà Phương 01/10/2006 Nữ Nguyễn Mạnh Hà 14.Đ15.ĐQB.NQ>HP Tự do 01214118858
27 Vũ Thanh Phương 06/02/2006 Nữ Vũ Minh Tuân 20.Đ39.ĐQB.NQ Kỹ thuật viên 0902207397
28 Lê Anh Quân 30/09/2006 Nam Lê Thủy Anh 11/8/37.Nguyễn Bình.ĐQB.NQ Tự do 01215378523
29 Đỗ Trung Thành 05/09/2006 Nam Đỗ Đình Quân 61.Đ5.ĐQB.NQ.HP Tự do 0915349020
30 Nguyễn Tiến Thành 12/01/2006 Nam Nguyễn Đình Tiến 12.Đ20.ĐQB.NQ>HP bảo vệ 01659688067
31 Lê Đức Trọng 09/07/2006 Nam Lê Văn sang Sô12D50-ĐQB- NQ- Hp Lái xe 0936121819
32 Đỗ Thị Thu Uyên 28/03/2006 Nữ Đỗ Xuân Thu 12.Đ40.ĐQB.NQ>HP Tự do 01228303404
33 Phạm Tường Khánh Văn 23/10/2006 Nữ Phạm Anh Tuấn 35/384.Lạch Tray.NQ.HP Tự do 0917408789
34 Trần Gia Vinh 05/07/2006 Nam Trần Gia Ninh 27.Nguyễn Bình.ĐQB.NQ Kinh doanh 0934504866
35 Trần Khánh Vy 06/07/2006 Nữ Trần Thế Hùng 209Lạch Tray.NQ.HP Giảng viên 0904275390
36 Phạm Hoàng Nam 01/12/2006 Nam Phạm Văn Toán Số 51.Nguyễn Bình.ĐQB Tự do 0902062967
37 Lê Huyền My 14/12/2006 Nữ Lê Văn Thụ Đằng Giang - NQ - HP Bộ đội 0984446655
38 Nguyễn Đức Vinh 16/01/2006 Nam Nguyễn Đức Chung Đồng Quốc Bình - NQ - HP Xây dựng 0934666889
39 Lê Đức Toàn 18/10/2006 Nam Bùi Thị Thu Hà số 63 Nam Pháp 1- ĐG- NQ Tự do 1288320702