Trang chủ

Khối 3

Lớp 3C3 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 1073

TT Họ và tên học sinh Ngày tháng
năm sinh
Nữ Họ tên bố (mẹ) Địa chỉ hiện nay Nghề nghiệp Điện thoại
1 Mai Tường Anh   Nữ Mai Minh San 143/292 Hào Khê Kênh Dương Hải quan 0912203648
2 Nguyễn Việt Phương Anh 16/09/2006 Nữ Nguyễn Sơn 9/10A/87 Nguyễn Bình - ĐQB Công nhân 0903439108
3 Nguyễn Ngọc Anh 04/06/2006 Nữ Nguyễn Hiển 3 Đằng Giang Bảo vệ 01664795063
4 Nguyễn Trần Vân Anh 08/02/2006 Nữ Nguyễn Tuấn 6D4 Đổng Quốc Bình Thợ Điện 01297177771
5 Nguyễn Phạm Ngọc Anh 21/07/2006 Nữ   8 ngõ phụ 56 Nam Pháp 1 Nội trợ 0904412246
6 Đỗ Gia Bảo 21/12/2006 Nam Đỗ Quỳnh 4DB - Xóm trại - Đằng Giang Lái xe 01657475657
7 Trần Thị Vân Chi 10/01/2006 Nữ Trần Cường 17/253 Hào khê - K Dương - Lê Chân Cán bộ 0946924288
8 Nguyễn Tiến Dũng 08/09/2006 Nam Nguyễn Bình 211 Lạch Tray- ĐQB Công nhân 0973255042
10 Đoàn Thị Hồng Hà 22/11/2006 Nữ Đoàn Văn An Quán Nam Công nhân 0944850986
11 Vũ Thu Hằng 27/09/2006 Nữ Vũ Linh 1 D54 Đổng Quốc Bình Công nhân 01685991336
12 Đỗ Huy Hoàng 22/04/2006 Nam Đã mất     01214192695
13 Nguyễn Quốc Hùng 12/05/2006 Nam Nguyễn Tiến Xóm Trại- ĐG Bảo vệ 01653977974
14 Nguyễn Hồng Huy 06/05/2006 Nam Dương Giang 193 Văn Cao Công nhân 0979465248
15 Trần Đình Gia Huy 16/06/2006 Nam Trần Thắng 4B/56 Nam phát 1 - ĐẰng Giang Kĩ sư 0919217469
16 Nguyễn Khánh Huyền 15/08/2006 Nữ Nguyễn Minh Chính 28/1/28 tổ 4 Nam Pháp 2 Tự do 01229254124
17 Đỗ Thị Khánh Huyền 9/11/2006 Nữ Đỗ Thái Học 15/19/32/263 Lạch Tray - Đằng Giang tự do 1688335793
17 Dương Phúc Hưng 02/04/2006 Nam Nguyễn Chính 28/1/128/263 Lạch Tray - Đằng Giang Tự do 0904123068
18 Lương Quốc Khánh 02/03/2006 Nam Lương Thương 36B Lô 2 Quán Nam - KDương - LC Kĩ sư 0914275358
19 Nguyễn Xuân Lâm 06/08/2006 Nam Lê Tùng 219B/193 Văn Cao - ĐẰng Lâm Công nhân 0934978682
20 Bùi Hoàng Diệu Linh 15/4/2006 Nữ Nguyễn Sơn 10D6 Đổng Quốc Bình Tự do 01215377212
21 Vũ Thuỳ Linh 31/10/2006 Nữ Vũ Trường 19/67 Ngô Gia Tự - ĐẰng Lâm Tự do 0968576386
22 Nguyễn Hồng Gia Linh 09/04/2006 Nữ Nguyễn Tiến 40 Nam phát 1 - Đằng Giang Kĩ sư 0936792646
23 Nguyễn Viết Mai Linh 10/09/2006 Nữ Nguyễn Bảy 21/398 Trần Nguyên Hãn - Lê Chân Giảng viên 0934380268
24 Bùi Huyền Linh 20/03/2006 Nữ Đã mất 2 Đ28 Đổng Quốc Bình   01205507968
25 Bùi Phương Linh 04/02/2006 Nữ Bùi Hưng D 36- ĐQB Công nhân 0912300276
26 Đặng Hồ Thăng Long 18/05/2006 Nam Đặng Hải 50B/384 Lạch Tray - ĐẰng Giang Bồ đội 0989567292
27 Mai Tuấn Minh 25/09/2006 Nam Mai Kiên 1/20 Nguyễn Bình  - Đổng Quốc Bình Công nhân 0946668555
28 Phan Lương Trà Mi 17/01/2006 Nữ Phan Thụ 15/19/32/263 Lạch Tray - Đằng Giang Bồ đội 0904327233
29 Phạm Hải My 31/1/2006 Nữ Phạm Văn Hải 5b/32/193 Văn Cao Kiĩ sư 0978185663
30 Nguyễn Hữu Nam 01/12/2006 Nam Nguyễn Toàn 3/31/302 Văn Cao - ĐẰng Lâm Kiĩ sư 0923249995
31 Đinh Khánh Ngọc 17/07/2006 Nữ Đinh Thắng 46/263 Lạch Tray- ĐG Tự do 01279766236
32 Nguyễn Yến Nhi 13/09/2006 Nữ Nguyễn Vinh 7 Lô B97 Khu A2 - Cát bi Công an 0936233688
33 Hồ Thị Yến Nhi 08/07/2006 Nữ Hồ Chinh 4 Tổ 2 Khu 3 tầng - Nam phát 1 - ĐG Công nhân 0906088629
34 Trần Triệu Trường Phát 13/01/2006 Nam Trần Tuấn 64 Tổ 8 Ngõ 89  - KDương - Lê Chân Tự do 01214131848
35 Phạm Hữu Phong 02/05/2006 Nam Phạm Vân 12 Nam Phát 2 - Đằng Giang Tự do 0948056122
36 Bùi Thu Phương 11/03/2006 Nữ Bùi Trung 9/263 Lạch Tray - ĐẰng Giang Công nhân 0978003106
37 Lê Mai Phương 27/12/2006 Nữ Lê Vương 10D54 Đổng Quốc Bình Công nhân 0936618798
38 Lê Diễm Quỳnh 28/11/2006 Nữ Lê Tùng 219B/193 Văn Cao Công nhân 01282245585
39 Đặng Tất Thành 07/11/2006 Nam Đặng Hoàn 3/3 D15 đổng Quốc Bình Tự do 0984888038
40 Nguyễn Vũ Bảo Trung 08/09/2006 Nam Nguyễn Quân 38 Lạch Tray Tự do 0903224099
41 Nguyễn Tiến Thịnh 08/09/2006 Nam Nguyễn Biên 14/3D50 Đổng Quốc Bình Công nhân 0936924356
42 Lê Quang Vinh 13/08/2006 Nam Lê Cường 8 D8 Đổng Quốc Bình Công nhân 0904083068