Trang chủ

Khối 3

Lớp 3C2 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 971

TT Họ và tên học sinh Ngày tháng
năm sinh
Nữ Nơi sinh Họ tên bố (mẹ) Địa chỉ hiện nay Nghề nghiệp Điện thoại
1 Nguyễn Thị Hoài An 01/12/2006 Nữ   Nguyễn Xuân Biếc số 36, D23, ĐQB, NQ Công an 0916261272
2 Faicova Tú Anh 30/08/2006 Nữ   Vũ Anh Việt số 34, xóm trại, ĐG, NQ Kinh doanh Không có
3 Hoàng Hải Anh 14/08/2006 Nam   Hoàng Kiều Hưng 6/1/38, An Đà, Lạch Tray, NQ Bộ đội 0983498496
4 Nguyễn Nam Anh 03/08/2006 Nam   Nguyễn Việt Hà số 1 Đ50, ĐQB, NQ Kỹ sư 01689145181
5 Phạm Ngọc Anh 10/08/2006 Nữ   Phạm Văn Khoa số 5B, An Đà, Đằng Giang, NQ Kỹ sư 0986189046
6 Lê Hải Anh 04/09/2006 Nữ   Lê Hải Hà số 17, Văn Cao, Đằng Giang Cán bộ 0913538887
7 Cao Trần Diệu Anh 26/08/2006 Nữ   Cao Minh Tiệp 35/739 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân Bác sỹ 0912926983
8 Nguyễn Hà Anh 30/11/2006 Nữ   Nguyễn Thành Công sè 7A/80, KiÒu S¬n, §»ng L©m Công nhân Không có
9 Đỗ Thị Ngọc Anh 03/02/2006 Nữ   Đỗ Tuấn Anh số 3, Đ46, ĐQB, NQ Giáo viên 313736805
10 Nguyễn Hoàng Gia Bách 25/12/2006 Nam   Nguyễn Văn Tú số 26, ngõ 213 ĐQB, NQ Cán bộ 0904020968
11 Vũ Mạnh Cường 21/05/2006 Nam   Vũ Ngọc Lợi số 4/199, Lạch Tray, NQ Lái xe 0914925559
12 Phạm Đức Cường 07/04/2006 Nam   Phạm Văn Phi số A7*D, Kiều Sơn, Đằng Lâm Cán bộ 977177944
13 Phan Tiến Dũng 07/08/2006 Nam   Phan Trọng Hiển số 16/83, Nguyễn Bình Nhân Viên 0902236767
14 Đào Đình Duy 18/12/2006 Nam   Đào Việt Thanh số 10Đ12, ĐQB, NQ Kinh doanh 0916950038
15 Phạm Trường Giang 15/07/2006 Nam   Phạm Trường Sơn số 62, Nguyễn Văn Hới, CB, HA Giáo viên 942716666
16 Cao Hoàng Hà 12/07/2006 Nữ   Cao Đức Tuấn Số 2/134 , văn Cao, ĐG, NQ Kỹ sư 0912359809
17 Nguyễn Thị Minh Hằng 06/09/2006 Nữ   Nguyễn Văn Ninh số 265, lạch Tray, ĐG, NQ Kinh doanh 0903436186
18 Trần Trung Hiếu 10/03/2006 Nam   Trần Thái Dương Số 16A, Nguyễn Văn Linh, LC Kinh doanh 0989140972
19 Phạm Minh Hiếu 21/04/2006 Nam   Phạm Ngọc Hoàng Số 35, Thư Trung, Đằng Lâm, HA Kinh doanh 904345798
20 Trần Đức Hoàn 12/12/2006 Nam   Trần Đức Ngọc số 19, phụ 1/28 ngõ 263, L.Tray Giáo viên 01234363363
21 Hoàng ViÖt Hïng 4/7/2006 Nam   Hoang Van khoa 54/422 Tô Hiệu , Lê Chân Cong nhan 0965215210
22 Lê Khánh Huyền 17/07/2006 Nữ   Lê Anh Đức số 22/254 Văn Cao, ĐG, NQ Bộ đội 0912550077
23 Phạm Minh Khôi 15/07/2006 Nam   Phạm Xuân Tùng Số 97, Văn Cao, DG, NQ Kỹ sư 01256798686
24 Nguyễn Hoàng Lâm 14/10/2006 Nam   Nguyễn Văn Khải số 12A, cát Bi, Hải An, Bác sĩ 0912607957
25 Vũ Tùng Lâm 11/05/2006 Nam   Vũ Thanh Hải Số 82, lô 5, Quán Nam, LC Kỹ sư 0936786986
26 Vũ Bách Lâm 11/05/2006 Nam   Vũ Thanh Hải Số 82, lô 5, Quán Nam, LC Kỹ sư 0936786986
27 Đỗ Bảo Liên 22/12/2006 Nữ   Đỗ Hữu Quỳnh số 41/132, An Đà, ĐG, NQ Giám đốc 0903269477
28 Phạm Thị Thảo Linh 25/04/2006 Nữ   Phạm Văn Hiên số 13C, Nam pháp 1, ĐG, NQ Chuyên viên 0918695188
29 Vũ Khánh Linh 04/09/2006 Nữ   Vũ Xuân Anh số 349, Văn Cao. ĐLâm, Hải An Kinh doanh 0936310234
30 Phạm Khánh Linh 24/03/2006 Nữ   Phạm văn Thạo số 138, Trại lẻ, Kênh Dương Kỹ sư 0913374583
31 Bùi Khánh Linh 17/03/2006 Nữ   Bùi Sơm Lâm số 3B, Nguyễn Văn Hới, Hải An Kinh doanh 912231934
32 Nguyễn Thị Hương Ly 27/10/2006 Nữ   Nguyễn Phi Long số 16Đ25, ĐQB, NQ Lái xe 0904164068
33 Vũ Khang Minh 22/12/2006 Nam   Vũ Hồng Đạt số 12, Nam Pháp 1, Đằng Giang Công an 0914486689
34 Nguyễn Ngọc Thảo My 12/07/2006 Nữ   Nguyễn XuânCường số 18, Nam Pháp 1, Đằng Giang LĐTD 0904832728
35 Phạm Hoàng Nam 23/05/2006 Nam   Lã Thu Hiền số G42B, Anh Dũng, Dương kinh Cán bộ 904679679
36 Vũ Minh Nghĩa 18/08/2006 Nam   Nguyễn Thị Hương số 31, uỷ ban phường Đằng Lâm, HA Chuyên viên 0904647759
37 Phạm Thị Hải Ngọc 04/06/2006 Nữ   Phan Thanh Hải 38, Nam Pháp 1, ĐG, NQ Giảng viên 0912644897
38 Đặng Cao Huyền Nhi 02/12/2006 Nữ   Đặng Quang Thắng số 141, Văn Cao, ĐG Diễn Viên 0983735431
39 Trịnh Xuân Nhi 17/02/2006 Nữ   Trịnh Văn Chín 165, Lạch Tray, NQ Kinh doanh 0936458281
40 Đặng Đức Lê Phương 26/11/2006 Nam   Đặng Đức Phong 68, Thiên Lôi, Viĩnh Niệm, LC Công nhân 0914414878
41 Phạm Xuân Thái 15/05/2006 Nam   Phạm Xuân Dương 8 /193 Văn Cao, Đằng Lâm,NQ Giảng viên 0903458299
42 Bùi Hà Thảo 16/09/2006 Nữ   Bùi Quang Đức 7A12 /128, Tôn Đức Thắng, LC Bộ đội 0904038823
43 Nguyễn Thị Quỳnh Thư 26/05/2006 Nữ   Nguyễn Thế Trọng Ngõ 333 Văn Cao Kỹ sư 0989060703
44 Hoàng Thu Trang 08/09/2006 Nữ   Hoàng Thế Anh 646C, Ngô Gia Tự, Hải An LĐTD 0989093090
45 Lê Vũ Thuỳ Trang 29/10/2006 Nữ   Lê Văn Đại 2, Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, LC Công nhân 0984341089
46 Quách Thanh Tuấn 07/11/2006 Nam   Quách Thanh Trung Ngõ 299 Ngô Gia Tự Giảng viên 0912281192
47 Lương Thế Vinh 02/02/2006 Nam   Lương Trọng Việt 448, Lạch Tray, ĐG, NQ Công an 0904866844
48 Trần Ngọc     Huyền 2/3/2006 Nữ   Trần Đặng Quốc Hùng 29 Nguyễn Bình Kỹ sư 912952221